Produktsäkerhet

När du ska placera din produkt på marknaden – tillverka, importera, distribuera – är produktsäkerheten viktig.

Närbild av händer som ska skjuta iväg ett leksaksplan med en gummisnodd.

Det är ditt ansvar som företagare att se till att dina produkter är säkra. För att produkter ska vara säkra finns det produktlagstiftning. För att underlätta den fria rörligheten är lagstiftningen på produktsäkerhetsområdet lika inom hela EU.

Ta reda på vilken lagstiftning som finns

Produktlagstiftningen har oftast ett EU-direktiv som grund, som sedan blir svensk lagstiftning – i form av lagar, förordningar och föreskrifter. Det är ditt ansvar att ta reda på vilken lagstiftning som gäller för just din produkt.

Regler per område och bransch

Marknadskontrollrådet har sammanställt en lista med EU-direktiv kopplat till produkter. De har även information om vilken myndighet som gör marknadskontroller för respektive produkt.

Produktlagstiftning på Marknadskontrollrådets webbplats

Ta reda på om det finns någon standard

Som ett komplement till lagstiftningen kan det också finnas standarder – dessa är mer tekniskt inriktade och innehåller detaljkrav på produkter. Standarderna är frivilliga men hjälper dig att uppfylla lagstiftningen.

Läs mer om säkerhetsstandarder

Ta reda på om din produkt ska CE-märkas

CE-märkning är centralt inom produktsäkerhet och det är viktigt att du har koll på om din produkt ska vara CE-märkt eller inte. Vissa produkter får inte CE-märkas.

Läs mer om CE-märkning

Ta reda på vilken roll och vilket ansvar du har

Tillverkare, importör och distributör av produkter har alla ansvar för att produkter som säljs till konsument är säkra och uppfyller lagstiftningen. Ditt ansvar beror på vilken roll du har.

Läs mer om roll och ansvar