Gör en anmälan

Konsumentverket tar emot anmälningar om problem på konsumentområdet. Välj anmälningsformulär här och anmäl direkt via webben.

Avtalsvillkor

Anmäl oskäliga avtalsvillkor som bryter mot lagen. Till exempel:

  • om du köper en vara på internet och säljaren begränsar din ångerrätt till en vecka, när du enligt lag har 14 dagar.

Farlig vara

Anmäl en vara som brister i säkerheten. Till exempel:

  • leksaker till barn under 3 år med smådelar som kan lossna, eller snören som kan utgöra strypningsrisk
  • barnvagnar med lösa handtag och icke-fungerande bromsar.

Farlig tjänst

Anmäl en tjänst som brister i säkerheten. Till exempel:

  • bristande kompetens hos instruktör
  • om du inte har fått tillräckligt med information om säkerheten vid en aktivitet du deltar i.

Prisinformation

Anmäl bristande prisinformation. Till exempel:

  • om priset anges utan moms
  • om jämförpris saknas.

Marknadsföring

Anmäl marknadsföring som bryter mot lagen. Till exempel:

  • om det inte tydligt framgår att det är reklam och vem som är avsändare
  • om informationen är felaktig när det handlar om kvalitet eller pris.

Spam

Anmäl e-postreklam som du inte har beställt, spam. Lagen gäller inte all obeställd e-post, utan bara meddelanden med ett kommersiellt syfte. 

Resor

Anmäl om du inte har fått den information du har rätt till när du reser, till exempel information vid förseningar eller inställda resor. Anmäl också om du, på grund av en funktionsnedsättning inte fått den plats du reserverat, nekats ombordstigning eller inte fått den assistans du behöver.

Tvist med företagare

Om du är inte är överens med en företagare kan du anmäla detta till Allmänna reklamationsnämnden.