Marknadsföring

Anmälan om otillbörlig marknadsföring

Konsumentverket arbetar för att otillbörlig (oacceptabel) marknadsföring och reklam inte ska användas. Om du vill anmäla en annons som du tror bryter mot marknadsföringslagen gör du det här, men om du anser att annonsen är oetisk eller sexistisk är det Stiftelsen Reklamombudsmannen du ska vända dig till. Du hittar mer information i spalten till höger.

Om du vill anmäla spam gör du det i ett särskilt formulär. Länk finns i spalten till höger. 

Vad är otillbörlig marknadsföring?

Utöver marknadsföringslagen finns en lista med 31 marknadsföringsmetoder som alltid är förbjudna, en så kallad svart lista som gäller i samtliga EU-länder. Några exempel på brott marknadsföringslagen och den svarta listan är som följer:  

  • Det är inte tillåtet att beskriva en produkt som ”gratis”, ”utan kostnad” eller liknande om den inte är det. En telefonförsäljare kan exempelvis ge dig ett erbjudande som framställs som helt gratis. Men när du tackat ja visar det sig att du har blivit abonnent och sedan krävs du på pengar för varje försändelse som skickas till dig.
  • Informationen som uppges i marknadsföringen får inte vara felaktig eller missvisande när det handlar om kvalitet eller pris. Man kan alltså inte uppge en sak om en produkt i ett annonsblad och sedan presentera något helt annat i butik.