Oskäliga avtalsvillkor

Anmälan om oskäliga avtalsvillkor 

Konsumentverket arbetar för att avtalsvillkor som används i standardavtal ska vara skäliga. Avtal ska inte gynna säljaren på konsumentens bekostnad. Du kan anmäla oskäliga avtalsvillkor i till exempel ett köpeavtal, ett uthyrningskontrakt eller en garanti.   

Vad är oskäliga avtalsvillkor?

Ett oskäligt avtalsvillkor är ett villkor som bryter mot lagen, är skrivet på ett oklart vis eller så att säljaren får orimliga fördelar. Det vill säga att du som konsument får sämre rättigheter än de du har enligt lag. Exempel på oskäliga avtalsvillkor:

  • Om du köper en vara på internet och säljaren i avtalsvillkoren begränsar din ångerrätt till en vecka, när du enligt lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler har 14 dagars ångerrätt.
  • Att konsumenten binds vid villkor som hon eller han inte haft en verklig möjlighet att ta del av innan avtalet ingicks.
  • Om en butik tar ut kortavgifter trots att det inte är tillåtet.