Prisinformation

Anmälan om bristande eller felaktiga prisuppgifter

Konsumentverket arbetar för att konsumenter ska få korrekt och tydlig prisinformation om varor och tjänster. Priset ska anges inklusive moms och andra skatter.   Varorna i butiken ska ha både försäljningspris och jämförpris.

Prisinformationslagen gäller när en näringsidkare (företagare) säljer produkter till konsumenter, förutom när saker säljs på auktion. Här kan du anmäla bristande eller felaktiga prisuppgifter. 

Vad är bristande eller felaktiga prisuppgifter?

Prisinformationslagen är en så kallad ramlag som fylls ut och förtydligas med föreskrifter och överenskommelser med branschorganisationer. Här följer några vanliga exempel där lagen inte följs:

  • Att priset anges utan mervärdesskatt, det vill säga moms. Om det tillkommer andra avgifter och kostnader ska det framgå tydligt.
  • Att man inte uppger jämförpris dels per förpackning dels per kilo, liter, meter eller det mått som används för varan, med mindre jämförpriset saknar betydelse för varan.