Budget- och skuldrådgivning

Budget- och skuldrådgivning är en lagstadgad kommunal service där du kan få rådgivning om din ekonomi.

Sök efter budget- och skuldrådgivare i din kommun på Hallå konsuments webbplats.

Budget- och skuldrådgivaren kan hjälpa dig att få en överblick över din ekonomi och ge praktiska råd hur du ska hantera och prioritera dina skulder.

Budget- och skuldrådgivaren hjälper också till med beräkningar inför en skuldsanering samt omprövning och överklagan av beslut om skuldsanering. För skuldsatta som inte uppfyller skuldsaneringslagens krav eller inte vill ha skuldsanering kan rådgivaren räkna fram realistiska betalningsförslag vid frivilliga överenskommelser. Rådgivaren kan också hjälpa till med att förhandla fram nya betalningsvillkor hos fordringsägarna.

Kommunen är skyldig att hjälpa dig

Kommunen är enligt skuldsaneringslagen skyldig att hjälpa dig. I lagen står: ”Kommunen skall inom ramen för socialtjänsten eller på annat sätt lämna råd och anvisningar i budget- och skuldfrågor till skuldsatta personer. Denna skyldighet gäller även under skuldsaneringsförfarandet och under löptiden för en betalningsplan”.

Skulder och skuldsanering

Skuldsanering innebär att du får en plan för hur dina räkningar ska betalas och att du lever på existensminimun tills skulden är betald. Du ansöker om skuldsanering hos Kronofogden på en särskild blankett.

Information om skulder och skuldsaneringslagen hittar du på Kronofogdens webbplats.

Skuldsaneringslagen i sin helhet hittar du på Sveriges riksdags webbplats.

Var den här artikeln till hjälp?

Motivera gärna ditt val (ej obligatoriskt). Meddelandet är anonymt och kommer inte att besvaras.

Antal tecken kvar: 200
Senast granskad:  2015-02-19
Rapportera fel:  Mejla webbredaktionen