Garanti

Garanti innebär att säljaren ansvarar för att varan fungerar och behåller kvaliteten under en viss tid. Det är alltid frivilligt för säljaren att lämna garanti.

Det vanligaste är att garantin gäller för en viss tid, till exempel ett år. Garantin kan också vara utformad så att en viss egenskap hos varan garanteras. Kontrollera noga vad garantin omfattar så att du vet vad som gäller för just ditt köp.

Skriftlig information om garanti

Säljaren ska lämna tydlig information om garantins innehåll, vad som krävs för att du ska kunna göra garantin gällande och att garantin inte påverkar de rättigheter du har enligt lagen. Informationen ska lämnas skriftligen till dig som köpare. Om varan under garantitiden försämras på ett sätt som omfattas av garantin betraktas varan som felaktig. Du har då enligt konsumentköplagen rätt att kräva till exempel

  • att varan repareras
  • att du får en annan vara i stället
  • att du får avdrag på priset
  • att köpet går tillbaka

Du kan inte ställa alla krav på en och samma gång. I allmänhet är det de första två, reparation eller ny vara, som gäller. Säljaren har rätt att reparera om det skulle bli oskäligt dyrt att ge dig en ny vara i förhållande till reparationskostnaderna.

Ny vara

Om du reklamerar en vara och butiken väljer att ge dig en ny likadan vara, gäller samma villkor för den nya varan som för den reklamerade varan. Det är den ursprungliga garantitiden som gäller även för den nya ersättningsvaran. Reklamationstiden gäller däremot för varje enskild produkt, alltså även den nya varan. Läs mer under rubriken Reklamation i spalten till vänster.

Häva köpet

För att du ska ha rätt att häva köpet måste felet anses vara väsentligt. Du har även rätt till skadestånd om den felaktiga varan har medfört extra kostnader för dig. Men du är alltid skyldig att försöka hålla nere kostnaderna.

Garantin gäller inte om du varit oaktsam

För att säljaren ska slippa stå för garantin, måste han kunna bevisa att felet beror på till exempel:

  • en olyckshändelse efter det att du har fått varan
  • vanvård
  • onormal användning
  • att du inte följt skötsel- och serviceanvisningar

Garantibestämmelserna gäller även om någon annan än säljaren till exempel tillverkaren, har gett garanti för säljarens räkning.

Konsumentköplagen gäller alltid

Enligt konsumentköplagen har du tre år på dig att reklamera ett ursprungligt fel på en vara. Ett ursprungligt fel kan vara ett fabrikationsfel eller något annat fel som varan hade innan du fick den. Sådana fel kan visa sig ganska lång tid efter köpet. Att du får en garanti med kortare giltighetstid betyder inte att reklamationstiden förkortas. Skillnaden är att när garantin gått ut är det du som måste bevisa att felet fanns där från början.

Var den här artikeln till hjälp?

Motivera gärna ditt val (ej obligatoriskt). Meddelandet är anonymt och kommer inte att besvaras.

Antal tecken kvar: 200
Senast granskad:  2013-05-13
Rapportera fel:  Maila webbredaktionen