Dina rättigheter vid försenat flyg

2010-04-21

Foto: Man som väntar på flygplats med bagagevagn. Bildtext, dina rättigheter vid försenat flyg.

Askmolnet från vulkanutbrottet på Island gör inte bara att många flyg ställs in. De flyg som går kan också bli försenade. Här kan du läsa mer om vad som räknas som en försening och vad du har rätt till om ditt flyg blivit försenat.

Vad är en försening enligt EU:s regler?

Det finns tydliga regler för vad som är en försening. Flygsträckan och hur lång tid flygningen försenas avgör. Det räknas som försening om flygbolaget räknar med att flygningen fördröjs med minst:

  • två timmar vid alla flygningar på högst 1 500 kilometer,
  • tre timmar vid alla flygningar inom EU längre än 1 500 kilometer och vid alla övriga flygningar på mellan 1 500 och 3 500 kilometer,
  • fyra timmar vid alla flygningar som inte omfattas av föregående punkter.

Service och assistans

Oavsett orsak till det försenade flyget har du alltid rätt till gratis service och assistans. Flygbolaget ska låta dig lämna två meddelanden gratis via telefon, e-post, telex eller fax till destinationsorten. Du ska även erbjudas gratis mat och dryck i skälig proportion till väntetiden. Om du försenas en eller flera nätter ,eller om det blir nödvändigt med en längre vistelse på plats än du planerat, är flygbolaget också skyldigt att bekosta övernattning på hotell om det skulle bli nödvändigt med nattvila samt transport mellan hotellet och flygplatsen.

Återbetalning

Om flygningen försenas med fem timmar eller mer ska flygbolaget erbjuda dig kostnaden tillbaka för hela den del av din biljett som du inte har kunnat utnyttja. Så fort flygbolaget har rimlig anledning att anta att förseningen kommer att bli minst 5 timmar lång eller längre ska du erbjudas denna återbetalning. Om du väljer att få pengarna tillbaka för flygbiljetten upphör ditt avtal med flygbolaget och du har ingen rätt till service och assistans, som till exempel mat och hotell. Övriga regler gäller även efter återbetalning, se mer nedan.

Ersättning

Utöver återbetalning av biljettpriset kan du ha rätt till annan ersättning.

Kompensation i form av standardersättning

Vanligtvis har du rätt till standardersättning enligt EU:s regler om flygpassagerares rättigheter när en flygning blir försenad med tre timmar eller mer i förhållande till den planerade ankomsttiden. Men om förseningen beror på extraordinära omständigheter, som inte skulle ha kunnat undvikas även om alla rimliga åtgärder hade vidtagits, har du inte rätt till standardersättning. Exempel på omständigheter som kan vara extraordinära är politisk instabilitet, väderförhållanden som gör det omöjligt att flyga, säkerhetsrisker, oförutsedda brister i flygsäkerheten och när det pågår strejker som påverkar verksamheten för flygbolaget. Bedömningen om en omständighet är extraordinär eller inte görs alltid från fall till fall.

Ersättning för kringkostnader

Huvudregeln är att flygbolaget ansvarar för skador som är en följd av försening av passagerare och bagage. Exempel på kringkostnader som kan uppstå är hotellbokningar, förlorad arbetsinkomst, tåg- eller hyrbilskostnader. Psykiskt lidande omfattas inte.

Men det finns undantag till flygbolagets ansvar. Flygbolaget måste bevisa att det har gjort allt som rimligen kan förväntas för att undvika skadorna eller att det var omöjligt för flygbolaget att ta till sådana åtgärder för att slippa ersätta utlägg. Det kan vara svårt att hävda sin rätt till ersättning för kringkostnader eftersom det ibland inte kan förväntas att flygbolaget kan undvika att sådana kostnader uppstår för resenären.

När gäller reglerna?

Ovanstående regler gäller för alla flygningar från en flygplats inom EU. De gäller också när ett europeiskt flygbolag flyger in i EU. Om din flygning inte omfattas av EU:s regler är det flygbolagets egna villkor som avgör vilka rättigheter du har. I andra hand kan även lagstiftningen i landet du reser ifrån ge dig skydd som flygresenär.

Mer information

Läs mer i artikeln Försenat flyg som du hittar via länken till höger. Mer information om läget på svenska flygplatser finns på Luftfartsverkets och Swedavias webbplatser.

Var den här artikeln till hjälp?

Motivera gärna ditt val (ej obligatoriskt). Meddelandet är anonymt och kommer inte att besvaras.

Antal tecken kvar: 200
Rapportera fel:  Maila webbredaktionen