Ungas konsumtion – mer än hälften struntar i miljön

2011-11-07

PRESSMEDDELANDE

Miljö och etik är det minsta ungdomar tänker på när de handlar. Det visar en ny rapport från Konsumentverket. Myndigheten har frågat tusen ungdomar om deras konsumtionsvanor. Mer än hälften svarar att de sällan eller aldrig tar hänsyn till miljö- eller etikaspekter.

Det är för att få veta mer om ungdomars konsumtionsvanor som Konsumentverket låtit göra en studie om hur det är att vara ung konsument i Sverige i dag.

Drygt 1 000 ungdomar i åldern 15 till 17 år har tillfrågats om vad de köper samt hur och varför. Frågorna har även kretsat kring hur mycket pengar man har till konsumtion.

Resultatet visar att ungdomarna är aktiva konsumenter inom en rad olika köpområden. 90 procent hade handlat kläder och skor under de senaste tre månaderna. Trots att ungdomar tänker mycket på pris och kvalitet så är det relativt få som väljer att klaga eller lämna tillbaka en vara när de är missnöjda.

Det är också ovanligt att de tänker på vilka konsekvenser som deras köp medför på människor, djur och natur. Det är bara cirka 10 procent som alltid eller ofta tar hänsyn till miljöpåverkan eller etisk påverkan när de står inför ett köp.

- Både unga och äldre glömmer lätt bort vilka miljökonsekvenser våra konsumtionsvanor har. Här har samhället ett stort och viktigt ansvar, säger Gunnar Larsson, Konsumentverkets generaldirektör och KO.

Kontaktpersoner:
Cathrin Lundqvist, tel 054-19 41 06, Karin Echeverri, tel 054-19 40 27

Var den här artikeln till hjälp?

Motivera gärna ditt val (ej obligatoriskt). Meddelandet är anonymt och kommer inte att besvaras.

Antal tecken kvar: 200
Rapportera fel:  Maila webbredaktionen