Tydligare regler för elförsäljning

2012-02-02

PRESSMEDDELANDE

Konsumentverket och Svensk Energi är överens om nya riktlinjer för uppsökande försäljning av el, det vill säga gatu-, telefon- och hemförsäljning. Genom större tydlighet från företagens sida så är förhoppningen att konsumenten ska känna ökad trygghet i sitt inköp av el.

Den 1 mars träder den nya överenskommelsen mellan Konsumentverket och Svensk Energi i kraft. Syftet är att skapa ökad trygghet för konsumenten vid gatu-, telefon- och hemförsäljning, där elhandelsföretaget på eget initiativ söker upp konsumenten.

Konsumentverket får många klagomål som riktar sig mot den här typen av försäljning. Det är själva metoden – den uppsökande försäljningen – som kritiseras. Och det gäller inte bara vid försäljning av el. Den nya överenskommelsen är ett steg i rätt riktning.

– Genom överenskommelsen tydliggörs vilka regler som gäller vid uppsökande försäljning. Vi hoppas att det ska leda till minskade problem för konsumenterna, säger Magnus Karpe som är jurist på Konsumentverket.

Syftet är att kunderna ska känna större trygghet, även när de gör sitt köp på gatan eller över telefon.

– Vi har sett flera fall av den här typen av elförsäljning där kunden och säljaren uppenbarligen inte har förstått varandra. Så får det inte vara, som kund ska man kunna känna sig helt trygg även vid uppsökande försäljning.  Riktlinjerna får stort genomslag eftersom de ska gälla som god sed på marknaden, där alla aktörer måste förhålla sig till dem, säger Svensk Energis vd Kjell Jansson.

På Elrådgivningsbyrån är problemet väl känt. I värsta fall hamnar kunderna i en situation med dubbla avtal där de kan bli skadeståndsskyldiga i stället för att få billigare el. Det kan hända för den som blir övertalad och inte har så bra kontroll på sina avtal.

– Vi välkomnar verkligen den nya överenskommelsen. Den är nödvändig för att lyfta den här typen av försäljning till en seriös nivå. Kunderna ska bli rätt behandlade och få all nödvändig information, till exempel om rätten att ångra sitt avtal, säger Elrådgivningsbyråns vd Bo Hesselgren.

Kontaktpersoner:

Magnus Karpe, jurist Konsumentverket, tel: 054-19 40 46
Kjell Jansson, vd Svensk Energi, mobiltel: 0705-84 84 81
Catherine Lillo, handel och försäljning, Svensk Energi, mobiltel: 0709-88 51 21
Bo Hesselgren, vd Elrådgivningsbyrån, mobiltel 0733-41 17 70

Var den här artikeln till hjälp?

Motivera gärna ditt val (ej obligatoriskt). Meddelandet är anonymt och kommer inte att besvaras.

Antal tecken kvar: 200
Rapportera fel:  Maila webbredaktionen