KO har ordet: Ett steg i rätt riktning

2015-06-17

Nu är telefonförsäljningsutredningen klar. Konsumentverket och Konsumentombudsmannen välkomnar utredarens förslag på skriftlig bekräftelse för att ett köp per telefon ska vara giltigt.

Det här är en åtgärd som vi talat oss varma för i flera år. På goda grunder, eftersom vi har sett att just telefonförsäljning som kanal ställer till problem för många konsumenter. Var sjätte anmälan till Konsumentverket rör telefonförsäljning.

Överraskningsmomentet, svårigheten att hänga med i vad som sägs och förstå vad köpet egentligen innebär i form av villkor och kostnader – allt detta bidrar till att konsumenterna hamnar i ett underläge gentemot säljaren. Det i sin tur gör att många konsumenter binder sig vid avtal som de blir missnöjda med.

Att det nu föreslås bli krav på att man skriftligen måste godkänna ett avtal innan det är giltigt tror jag underlättar för konsumenterna. Det blir ett tillfälle att hinna tänka efter och läsa i lugn och ro, innan man bestämmer sig för om det är en vara eller tjänst som man vill ha, och om villkoren är de man förväntade sig.

 

Här kan du läsa hela KO har ordet.

Här hittar du utredningens förslag i sin helhet.

Var den här artikeln till hjälp?

Motivera gärna ditt val (ej obligatoriskt). Meddelandet är anonymt och kommer inte att besvaras.

Antal tecken kvar: 200
Rapportera fel:  Mejla webbredaktionen