Nu marknadskontrolleras lekplatser

2015-09-03

Under 2015 genomförs marknadskontroller av lekredskap och lekplatser. Arbetet är i vissa delar en uppföljning av motsvarande marknadskontroll 2008.

Varje år inträffar tusentals lekplatsolyckor. Över hälften av de skador som inträffar är hjärnskakningar, benbrott eller skador på leder. Livslängden på lekredskap är lång och en del av den utrustning som finns på lekplatser i dag kan vara 20-30 år gammal. Oavsett tillverkningsår får det inte finnas brister som innebär risk för personskada.

Besiktningar på kommunala och privata lekplatser

Under augusti 2015 påbörjades besiktningar av lekredskap på kommunala och privata lekplatser.  Arbetet, som är ett samarbete mellan Konsumentverket, Boverket och SKL (Sveriges kommuner och landsting) kommer att genomföras i flera kommuner och stadsdelar. Besiktningarna görs mot säkerhetskrav i europastandarderna för lekredskap SS-EN 1176 och stötdämpande underlag SS-EN 1177. Besiktningen kommer att utföras av besiktningsmän certifierade inom området lekredskap/lekplats. 


Här kan du läsa brevet till berörda fastighetsägare i sin helhet.

Läs mer om reglerna för lekredskap och lekplatser i Sverige.

Här hittar du SKL:s nyhetsbrev rörande kontroll av lekredskap

Var den här artikeln till hjälp?

Motivera gärna ditt val (ej obligatoriskt). Meddelandet är anonymt och kommer inte att besvaras.

Antal tecken kvar: 200
Rapportera fel:  Mejla webbredaktionen