Internationellt samarbete behövs mot bluffare på nätet

2015-04-28

Bedrägerier och bluffannonser på nätet orsakar problem för konsumenterna. Därför vill Konsumentverket se ett intensifierat internationellt samarbete mot e-handlare som bryter mot konsumentskyddande lagstiftning.

Det är ett av flera förslag som Konsumentverket presenterar i Konsumentrapporten 2015. Årets rapport har temat ”Gränsöverskridande handel”. Den handlar om vilka problem vi stöter på när vi köper varor och tjänster på nätet från utländska företag samt på semestern utomlands.

Rapporten visar att närmare 80 procent köper på nätet, men att vi fortfarande helst handlar från svenska webbutiker. Bara cirka 30 procent vet med sig att de köpt något från utländska företag det senaste året. Det innebär att många missar möjligheten att ta del av ett större utbud och kanske fördelaktigare priser. Konsumentrapporten visar att det bland annat är vår rädsla för bedrägerier som gör att vi tvekar att handla från utländska webbutiker. Visserligen är andelen som fått problem med oseriösa e-handlare inte särskilt stor, men det skapar oro hos konsumenterna. Det kan också vara ett problem som ökar.

– Samhället behöver utveckla och fördjupa det internationella samarbetet för att finna åtgärder mot oseriösa företag och företag som agerar i gråzonen av vad som är tillåtet. Idag har vi svårt att komma åt dem via våra vanliga tillsynsverktyg, säger Gunnar Larsson, Konsumentombudsman och generaldirektör för Konsumentverket.    

Förutom ökat internationellt samarbete, ser Konsumentverket följande behov av åtgärder inom gränsöverskridande handel:

  • Höja konsumenternas kunskapsnivå genom kommunikationsinsatser
  • Skapa samma regler för konsumentskydd inom EU, på en hög skyddsnivå
  • Förbättra förutsättningarna för konsumenter att driva klagomål och tvister
  • Stimulera näringslivet att genomföra egna konsumentskyddande åtgärder

Konsument Europa är en enhet inom Konsumentverket som redan idag samarbetar med utländska myndigheter och som erbjuder hjälp till konsumenter som handlat gränsöverskridande inom EU, Norge och Island, men rapporten visar alltså att det finns mer att göra på området.

Konsument Europas webbplats 

De fyra marknaderna med mest problem

I Konsumentrapporten kartlägger Konsumentverket också de svenska marknader där konsumenterna stöter på mest problem när de ska göra sina köp. Undersökningen fokuserar på förutsättningarna för att kunna fatta kloka köpbeslut. De fyra marknader som ligger sämst till är:

  • Telekommunikationstjänster (tv-abonnemang, internet, fast- och mobil telefoni)
  • Försäkringar (person- och familjeförsäkring samt villa- och hemförsäkring)
  • Bank- och finanstjänster (investeringar och pension samt privatlån och kreditkort)
  • Juridiska tjänster (exempelvis vid skilsmässa, bouppteckning och skattefrågor)

Svårbegriplig information

De fyra marknaderna har olika slags problem, men ett gemensamt drag är att vi konsumenter ofta tycker att informationen om tjänsterna är krånglig. Det gör att vi har svårt att bilda oss en uppfattning om vad vi får för pengarna. Många problem skulle minska om marknadsföringen blev tydligare och mer rättvisande. Ett speciellt problem inom telekommunikationstjänster är att vi inte litar på försäljarna. Här lyfter Konsumentverket behovet av att branschen självt agerar mot oseriösa företag.

– Vår strävan är väl fungerande marknader för både konsumenter och företag. Vi välkomnar åtgärder där näringslivet självt agerar, bland annat genom etiska riktlinjer, säger Gunnar Larsson.

Konsumentrapporten lämnades över till konsumentminister Per Bolund den 28 april.

Ladda ner Konsumentrapporten 2015

Ladda ner underlag till Konsumentrapporten 2015

Kontakt:

Presstjänsten tel. 054–19 40 20

Var den här artikeln till hjälp?

Motivera gärna ditt val (ej obligatoriskt). Meddelandet är anonymt och kommer inte att besvaras.

Antal tecken kvar: 200
Rapportera fel:  Mejla webbredaktionen