Ny varningslista från Konsumentverket

2016-03-10

Konsumentverket har beslutat att publicera en varningslista över bolag som orsakar stora problem för svenska konsumenter.

Konsumentverket har varnat för bolag tidigare, men tar nu ytterligare ett steg för att informera konsumenter och sätta press på bolagen.

– Bakgrunden är en utbredd frustration över våra egna svårigheter att komma åt företag som bedriver oseriös verksamhet som skadar konsumenterna. Det handlar framförallt om bolag som skor sig på abonnemangsfällor på nätet. Under tiden som vi försöker nå företagen, som ofta är baserade i utlandet, fortsätter det att strömma in anmälningar från hundratals vilseledda och missnöjda konsumenter, säger Gunnar Larsson, generaldirektör för Konsumentverket och Konsumentombudsman.

– Vi ser liknande problem med oseriös telefonförsäljning; hur telefonförsäljare på ett vilseledande och aggressivt sätt lurar på konsumenter abonnemang som de inte vill ha. Det här är typiska konsumentproblem som fortsätter år efter år, utan att vi på ett effektivt sätt kan stoppa de ansvariga bakom bolagen.

Med varningslistan erbjuder Konsumentverket regelbundet uppdaterad information om företag som orsakar oproportionerligt stora problem.

Gå till Konsumentverkets varningslista

Så hamnar ett bolag på listan

Vilka bolag som hamnar på listan grundar sig inte bara på anmälningar till Konsumentverket, utan även på mängden klagomål till verkets vägledningstjänster Hallå konsument och Konsument Europa. Men urvalet görs inte enbart utifrån antal anmälningar och klagomål. Stora företag med många kunder kan i faktiska tal se ut att dra på sig ett stort missnöje samtidigt som andelen klagomål och anmälningar kan vara mycket låg i förhållande till hur många kundkontakter företaget har.

– Dessutom har vi vårt kontinuerliga informationsutbyte med andra myndigheter, de fyra konsumentbyråerna och den kommunala konsumentvägledningen som också ligger till grund för bedömningen, säger Gunnar Larsson.

– Vi intresserar oss särskilt för bolag som på kort tid får oproportionerligt många anmälningar och klagomål där konsumenterna beskriver likartade problem. Företag som, trots påpekanden från Konsumentverket eller andra myndigheter, gör upprepade överträdelser mot gällande lagar och regler, riskerar också att få sitt företagsnamn på listan.

Kontaktperson:

Kontakta presstjänsten för ytterligare kommentarer om varningslistan, tel. 054-19 40 20

Var den här artikeln till hjälp?

Motivera gärna ditt val (ej obligatoriskt). Meddelandet är anonymt och kommer inte att besvaras.

Antal tecken kvar: 200
Rapportera fel:  Mejla webbredaktionen