Skolwebben

En elev som räcker upp handen

Årskurs F-3

Skolmaterial anpassat till undervisning årskurs F-3.

Hitta undervisningsmaterial
Hemkunskapslärare med elever

Årskurs 4-6

Skolmaterial anpassat till undervisning årskurs 4-6.

Hitta undervisningsmaterial
Lärare framför en whiteboardtavla

Årskurs 7-9

Skolmaterial anpassat till undervisning årskurs 7-9.

Hitta undervisningsmaterial
Gymnasieelever med lärare

Gymnasiet

Skolmaterial anpassat för undervisning på gymnasiet.

Hitta undervisningsmaterial
Två vuxenstudenter vid ett bord

Vuxna/SFI

Skolmaterial anpassat för vuxenundervisning.

Hitta undervisningsmaterial
En prydnadsuggla bredvid en hög med papper

Kunskapsbank

Information inom området konsumentkunskap.

Material för konsumentkunskap
Anita och Helene som arbetar med skola

Kontakt

Kontakta oss om du har frågor om vårt skolmaterial.

Fråga oss om skolfrågor
Skolkorridor med mycket liv

Aktuellt

Information om aktuella händelser, nyheter och material.

Aktuella skolfrågor