Vår tillsyn av avtalsvillkor

Vår tillsyn av avtalsvillkor är marknadsrättslig med stöd av avtalsvillkorslagen. Vi kontrollerar de standardvillkor som företag använder sig av mot konsumenter.

Konsumentverkets arbete

De anmälningar som kommer in till oss hjälper oss i arbetet med att granska företags avtalsvillkor. Ser vi att anmälan rör många konsumenter eller om vi bedömer att villkoret rör en principiellt viktigt rättslig fråga för konsumentskyddet, kan vi öppna ett ärende. Förutom de anmälningar vi får in genomför vi omvärldsbevakning där vi tittar på företags avtalsvillkor. Omvärldsbevakningen utgår från många källor, till exempel Allmänna reklamationsnämnden (ARN) och kommunernas konsumentvägledning. Det hjälper oss att få inblick i vilka områden konsumenten upplever problem.

Har ett företag gjort fel i avtalsvillkoren kontaktar vi företaget och meddelar bristerna. Om företaget rättar till felet avslutas ärendet. Skulle företaget motsätta sig rättelse kan Konsumentombudsmannen vidta rättsliga åtgärder genom att utfärda ett förbudsföreläggande eller ta frågan till Marknadsdomstolen för att få den prövad.

Tre grunder för oskäliga avtalsvillkor

Avtalsvillkor får inte vara oskäliga och det finns tre grunder för vad som anses som oskäligt:

  • Avtalsvillkoren strider mot tvingande konsumentskyddande lagstiftning, alltså regler som inte kan avtalas bort.
  • Avtalsvillkoren strider mot icke-tvingande lag, alltså regler som är möjliga att avtala bort och leder till obalans mellan företaget och konsumenten.
  • Avtalsvillkoren är otydliga och svåra för konsumenten att förstå.

Exempel på oskäligt avtalsvillkor

Köper konsumenten en vara på internet har hen 14 dagars ångerrätt enligt lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Om säljaren begränsar ångerrätten till en vecka är det ett oskäligt avtalsvillkor eftersom det strider mot tvingande konsumentskyddande lagstiftning.

Var den här artikeln till hjälp?

Motivera gärna ditt val (ej obligatoriskt). Meddelandet är anonymt och kommer inte att besvaras.

Antal tecken kvar: 200
Senast granskad:  2015-02-27
Rapportera fel:  Mejla webbredaktionen