Verksamhetsstöd

Följande organisationer får stöd under 2016. Under rubriken dokument, till höger på sidan, finner du fler detaljer kring det fördelade stödet.

Sveriges Konsumenter

Sveriges Konsumenter är en paraplyorganisation med 28 medlemsorganisationer som arbetar för konsumenternas bästa. Under 2016 kommer man att prioritera konsumentproblem där lagstiftning eller implementering pågår, där det finns stort behov av en konsumentröst och med hållbar konsumtion. Arbetet ska inriktas på opinionsbildning, politisk påverkan och spridning av kunskap. De centrala sakfrågorna för 2016 är hållbara livsmedel, digitala tjänster, finansiella tjänster och hållbar klädkonsumtion.

Föreningen Medveten Konsumtion

Föreningen vill främja en mer medveten konsumtion genom att informera om konsumtionens villkor och effekt på människa och natur, samt vad man kan göra för att konsumera hållbart. Föreningen beviljas stöd för att uppdatera och utveckla sin webbinformation, genomföra distansutbildning, genomföra föreläsningar och utbildningar för olika målgrupper, anordna bytesdagar, loppis, science café och andra event. De ska också uppdatera Ekoguiden där man kan få tips på caféer, restauranger och butiker som har ett miljövänligt sortiment.

Fair Action (tidigare Fair Trade Center)

Fair Action granskar och sätter press på svenska konsumentinriktade företag med verksamhet och/eller leverantörer i låglöneländer när det gäller arbetsvillkor och levnadslöner. Den viktigaste metoden att påverka företagen är genom att skapa ett konsumenttryck från svenska konsumenter. Föreningen beviljas stöd för att granska företag och ta fram informationsmaterial om bland annat tillverkning av mobiltelefoner, möbler och läderaccessoarer. Dessa branscher har gjort begränsade framsteg vad gäller att respektera de mänskliga rättigheterna och miljön i respektive värdekedja. Resultaten från granskningarna sprids via massmedia och konsumenterna får tips på vad de kan göra i sin konsumentroll.

Föreningen för Fairtrade Sverige

Föreningen är en paraplyorganisation med 46 medlemsorganisationer som arbetar med förbättra svenska konsumenters kunskap om Fairtrade och om situationen för odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom.

De beviljas stöd för att sprida information och skapa debatt om rättvis handel, bland annat genom ny hemsida, nyhetsbrev, sociala medier och PR-aktiviteter för media. Aktiviteter genomförs och information sprids också via deras lokala ambassadörer.

Svenska Naturskyddsföreningen

Organisationen beviljas stöd för att genomföra sina årligt återkommande evenemang. med syfte att synliggöra miljöproblemen, medverka till att efterfrågan på bättre alternativ leder att dessa görs tillgängliga samt att inspirera konsumenter att gå från ord till handling. Evenemangen som ska genomföras är Miljövänliga veckan och klädbytardagen. Verksamheten kommer även att innehålla en turné med deras egen bok Ägodela.

Äkta Vara

Organisationen beviljas stöd för att underlätta för konsumenter att välja livsmedel framställda av äkta råvaror. Under 2016 ska man utveckla webbplatsen, ta fram strategi för att öka kännedomen om Ä-märket samt öka närvaron på sociala medier.

Gröna Bilister

Organisationen beviljas stöd för att bidra till att konsumenter miljöanpassar sitt bilåkande, men även för att se alternativa transportlösningar. Man fokuserar på de tre områdena beteendet, bränslet och bilen och beteendet tänker man sätta mest fokus på. Detta ska man göra genom bland annat opinionsbildning, olika tester och informationsspridning i olika sociala medier.

Villaägarnas riksförbund

Villaägarna verkar för att de som vill bo i egen villa ska ges möjlighet till rimliga boendekostnader och god boendemiljö samt trygghet och valfrihet i boendet. Föreningen beviljas stöd för sitt arbete med att identifiera, granska och sprida information till medlemmar och allmänhet om undermåliga produkter eller produkter som marknadsförs på ett vilseledande sätt.

Verdandi

Verdandi arbetar med opinionsbildning, kamratstöd och nätverksarbete och organisering av utsatta grupper till kamp för bättre villkor. Den konsumentinriktade verksamheten består framförallt av budget- och skuldrådgivning.  De beviljas stöd för att genom ”mobila rättvisekontor” bedrivande uppsökande verksamhet i bostadsområden i fem städer i Sverige. Syftet är att få kontakt med personer som har behov av stöd och budgetrådgivning, men som idag inte söker stöd hos kommunen eller myndigheter.

Resenärsforum

Resenärsforum är ett samarbetsorgan med 30 medlemsorganisationer som företräder kollektivtrafikresenärernas intressen både lokalt, regionalt och nationellt. De kommer under 2016 att fortsätta med sitt påverkansarbete mot olika aktörer bland annat för att få till: enklare biljettköp, en definition av stationernas roll och förbättrad tryckt informationen till resenärer.

Svenska Blå Stjärnan

Organisationen beviljas stöd för att sprida information till konsumenter om hur djurskyddet fungerar i Sverige till skillnad från i andra länder. Syftet är att få fler konsumenter att välja svensk mat. Informationen ska bland annat spridas via webbplats, genom att delat ut broschyrer på mässor och via den egna medlemstidningen.

Union to Union

Organisationen beviljas stöd för att samordna verksamheten Schysst resande. Schysst resande omfattar bland annat granskningar av märkningen Travelife och sprida information om hur man kan resa ”schysst”.

Jordens Vänner

Beviljas stöd för att öka medvetenheten om konsumtionens koppling till klimat- och miljöfrågor. De ska bland annat dela ut Svenska Greenwashpriset 2016 som går till en organisation eller person som använder falska miljöbudskap i sin marknadsföring. Priset delas ut i samband med ett seminarium under Almedalsveckan.

Svensk mat- och miljöinformation

Föreningen verkar för en miljö- och klimatmässigt hållbar livsmedelskonsumtion, dels genom konsumentinformation, men även genom opinionsbildning och politisk påverkan. Beviljas stöd för att fortsätta driva kampanjerna Köttskatt.nu, Köttfri måndag och Vegonorm. De ska anordna seminarier och workshops, sprida informationsmaterial och uppdatera sin webbplats.

Sveriges Aktiesparares riksförbund

Organisationen beviljas stöd för att vägleda konsumenter i ekonomiskt sparande så som i aktier, fonder med mera. Verksamheten omfattar utbildning av ungdomar, lokala träffar, telefonrådgivning, med mera.

Handikappförbunden

Ett samarbetsorgan för förbund som samlar människor med funktionsnedsättning. Verkar för att människor med funktionsnedsättningar ska kunna vara delaktiga i samhället på lika villkor. Beviljas stöd för att främja och aktivt delta i standardiseringsarbete.

Motorförarnas Helnykterhetsförbund

Förbundet vill påverka samhälle och individer för att uppnå en sund livsmiljö fri från alkohol och andra droger. De beviljas stöd för att informera fordonsägare om de viktigaste konsumentlagarna samt praxis och tillämpning av lagstiftningen, samt för folkbildande insatser. De ska delta i offentlig debatt samt ha rådgivning till konsumenter. Stöd beviljas även för deltagande i standardiseringsarbete.

Astma- och allergiförbundet

Ska under 2016 genomföra kampanjveckor som riktar sig till livsmedelsbutiker och konsumenter för att öka försäljning och användning av parfymfria produkter. Genomföra rådgivning via telefon och webb om hur man minskar risken för allergi vid köp av smink, tvättmedel, hygienprodukter, färger, byggmaterial, vid resor och vid köp av andra produkter. Ska även påverka producenter för att de ska ta fram allergivänliga produkter och följa de krav som finns.

Sveriges Motorcyklister

Beviljas stöd för att uppdatera material om att köpa och importera motorcykel, ta fram nytt informationsmaterial om försäkringar för motorcyklister och vad man ska tänka på vid köp av tjänster. Materialet ska spridas till konsumenter och konsumentvägledare. Stödet ska också finansiera deltagande i standardisering av personlig skyddsutrustning och RMI (Repair and Maintenance Information).

Diabetesorganisationen Sverige

Organisationen ska under året informera om hur sockret påverkar hälsan & hur man kan identifiera socker i mat. Informationen ska ske via webb, broschyr, sociala medier, seminarier och artiklar i medlemstidningar med mera. Man ska också påverka olika beslutsfattare i syfte att de ska fatta beslut om mer hälsofrämjande åtgärder.

Relaterad information

Ladda ner PDF:en Ekonomiskt stöd till organisationer - beviljade stöd 2016

Var den här artikeln till hjälp?

Motivera gärna ditt val (ej obligatoriskt). Meddelandet är anonymt och kommer inte att besvaras.

Antal tecken kvar: 200
Senast granskad:  2016-01-18
Rapportera fel:  Mejla webbredaktionen