Konsumentverkets varningslista tas bort

Publicerad 21 september 2016

I avvaktan på ett slutligt domstolsbeslut har Konsumentverket bestämt att tills vidare ta bort myndighetens varningslista.

Det är efter ett interimistiskt beslut i förvaltningsrätten som Konsumentverket beslutat att tills vidare ta bort varningslistan från myndighetens webbplats.

Syftet med varningslistan är att informera konsumenter om vilka bolag som ställer till problem för konsumenterna.

Förvaltningsrätten gör annan tolkning om Varningslistan

Varningslistan har vi sett som en ren informationsinsats. Sedan ett bolag på listan överklagat publiceringen har Konsumentverket överlämnat frågan om publiceringen till förvaltningsrätten, som i ett interimistiskt beslut gör en annan tolkning – att det inte bara rör sig om information, utan att det i stället är fråga om ett myndighetsbeslut som måste kunna överklagas.

Konsumentverket ska nu inkomma med ett yttrande i målet. Efter det fattar rätten sitt slutgiltiga beslut. Konsumentverket kommer därefter, utifrån beslutets innebörd, att ta ställning till formerna för den fortsatta informationen till konsumenterna.