Hushållets kostnader

På den här sidan kan du ladda ner beräkningar för hushållets gemensamma kostnader, för exempelvis hemförsäkring, förbrukningsvaror och hemutrustning.

Här kan du ladda ned de tabeller som visar kostnadsberäkningar för individuella kostnader uppdelat per åldersgrupp och kön.

Gemensamma budgetposter för hushållet i kronor/månad

Kostnader för barn upp till 10 år

Kostnader för flickor

Kostnader för pojkar

Kostnader för kvinnor

Kostnader för män

Senast granskad 18 november 2016