Underrätta om farlig vara/tjänst

Enligt produktsäkerhetslagen måste företag underrätta Konsumentverket när de får kännedom om att en vara eller tjänst, som man säljer eller har sålt, är farlig.

Företag är också skyldiga att samarbeta med varandra och med tillsynsmyndigheter gällande produkters säkerhet.

För underrättelse om farliga varor eller tjänster som enbart säljs i Sverige ska två olika blanketter användas, en för varor och en för tjänster.

  • Varor: Underrättelse om vara med säkerhets- eller hälsorisk

  • Tjänster: Underrättelse om olycka/tillbud inom tjänsteområdet

Blanketterna hittar du här till höger. När du fyller i blanketterna i Word kan den ursprungliga texten förändras. Det är viktigt att du inte ändrar i de förskrivna texterna utan endast skriver in dina egna uppgifter.

Varor som säljs i flera EU- eller EFTA-länder

Säljer du varor i flera EU-länder? Då ska du använda EU-kommissionens elektroniska verktyg Business Application för att skicka en underrättelse. Öppna det elektroniska formuläret via länk här till höger. 

Var den här artikeln till hjälp?

Motivera gärna ditt val (ej obligatoriskt). Meddelandet är anonymt och kommer inte att besvaras.

Antal tecken kvar: 200
Senast granskad:  2013-04-22
Rapportera fel:  Maila webbredaktionen