Det här kan du anmäla

Till Konsumentverket kan du anmäla företag eller kommunala bolag som har oskäliga avtalsvillkor, farliga varor och tjänster, vilseledande marknadsföring eller bristande prisinformation. Du kan också anmäla kränkta rättigheter vid resor samt spam.

Anmälan kan göras direkt på webben eller via post. Det kostar inget att göra en anmälan till oss. 

Avtalsvillkor

Avtalsvillkor mellan dig och säljaren för varor och tjänster ska vara skäliga. Om avtalsvillkoren är oskäliga kan du anmäla dem till oss. Ett oskäligt avtalsvillkor är ett villkor som bryter mot lagen, är skrivet på ett oklart vis eller så att säljaren får orimliga fördelar. Det vill säga att du som konsument får sämre rättigheter än de du har enligt lag. Exempel på oskäliga avtalsvillkor är:

 • om du köper en vara på internet och säljaren i avtalsvillkoren begränsar din ångerrätt till en vecka, när du enligt lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler har 14 dagars ångerrätt
 • om du binds vid villkor som du inte haft en verklig möjlighet att ta del av innan avtalet ingicks.

Anmäl oskäliga avtalsvillkor

Farlig tjänst

En tjänst är säker om den inte medför någon risk eller bara en låg risk för människors hälsa och säkerhet. Om du anser att en tjänst har säkerhetsbrister kan du anmäla det till oss. Exempel på säkerhetsbrister för tjänster är:

 • om du upplever att du inte har fått tillräckligt med information om säkerheten vid en aktivitet du deltar i, så som turridning eller dykning. En arrangör kan inte säga att deltagandet sker på egen risk, det är alltid arrangören som är ytterst ansvarig.
 • guider och instruktörer utan tillräcklig kunskap eller utbildning, exempelvis vid bergs- eller glaciärklättring.

Anmäl farlig tjänst

Farlig vara

En vara ska vara säker och inte orsaka personskador. Om du anser att en vara har säkerhetsbrister kan du anmäla det till oss. Exempel på farliga varor är:

 • leksaker till barn under 3 år som har smådelar som kan lossna, eller leksaker med långa snören som kan utgöra en strypningsrisk
 • barnvagnar med lösa handtag, icke-fungerande bromsar och klämrisk vid i hopfällning.

Anmäl farlig vara

Marknadsföring

Det som en näringsidkare (företagare) påstår om sin produkt eller tjänst är marknadsföring. Det kan handla om reklam i tidningar, tv, radio eller på internet. Marknadsföring via e-post anmäler du som spam. Om du tycker att marknadsföringen är vilseledande eller otillbörlig kan du anmäla den till oss. Detsamma gäller om marknadsföringen brister i sin prisinformation. Exempel på vad du kan anmäla till oss är:

 • om det inte tydligt framgår att det är reklam och vem som är avsändare
 • om informationen som uppges i marknadsföringen är felaktig eller missvisande när det handlar om kvalitet eller pris
 • om det är direkta köpuppmaningar till personer under 18 år.

Anmäl marknadsföring

Prisinformation

Prisinformationslagen ställer krav på att du ska få korrekt och tydlig prisinformation för varor och tjänster. Om du upptäcker bristande eller felaktiga prisuppgifter kan du anmäla det till oss. Exempel på vad du kan anmäla till oss är:

 • om priset anges utan mervärdesskatt, det vill säga moms. (Om det tillkommer andra avgifter och kostnader ska det framgå tydligt.)
 • om jämförpris saknas (till exempel kilo, liter, meter eller det mått som används för varan)

Anmäl felaktig prisinformation

Rättigheter vid resor

Enligt olika EG-förordningar har du rätt till viss information när du reser med flyg, tåg, buss eller båt. Det kan till exempel handla om information vid förseningar eller inställda resor. Om du inte har fått informationen du har rätt till kan du anmäla detta till oss. Du kan också anmäla till oss när dina rättigheter som funktionshindrad har kränkts. Det här kan du anmäla om du, på grund av en funktionsnedsättning, inte:

 • fått den plats du reserverat
 • nekats ombordstigning
 • inte fått den assistans du behöver.

Anmäl bussresa (jag fick inte den information jag har rätt till)
Anmäl bussresa /funktionshinder (till exempel nekad ombordstigning)
Anmäl båtresa
Anmäl båtresa/funktionshinder
Anmäl flygresa
Anmäl flygresa/funktionshinder
Anmäl tågresa
Anmäl tågresa /funktionshinder

Spam

Företag där du inte varit kund tidigare får inte skicka e-post- eller SMS-reklam till dig som du inte har beställt. Sådan reklam brukar kallas för skräppost eller spam. Du kan anmäla spam till oss.

Anmäl spam

Var den här artikeln till hjälp?

Motivera gärna ditt val (ej obligatoriskt). Meddelandet är anonymt och kommer inte att besvaras.

Antal tecken kvar: 200
Senast granskad:  2015-02-23
Rapportera fel:  Mejla webbredaktionen