Ansök om KO-biträde

Konsumentombudsmannen (KO) kan ibland hjälpa enskilda konsumenter i en tvist med näringsidkare. KO är då den enskilda konsumentens ombud vid domstol eller Kronofogdemyndigheten. Denna hjälp kallas KO-biträde och finns reglerad i en särskild lag.

KO kan bara biträda en enskild konsument under vissa förutsättningar:

  • att tvisten bedöms ha betydelse för hur lagen tillämpas inom ett särskilt område
  • att tvisten berör ett stort antal konsumenter

När KO biträder en enskild konsument i en tvist står staten för konsumentens rättegångskostnader. KO avgör om en tvist är lämplig för KO-biträde efter en ansökan från konsumenten. Du kan ansöka i ett formulär direkt på webben eller via post. Välj i menyn till vänster.

Din ansökan blir offentlig handling

Konsumentverket är en statlig myndighet. Det är därför viktigt att komma ihåg att alla handlingar som kommer in till Konsumentverket/KO enligt huvudregeln blir allmänna och därför kan begäras ut och läsas av allmänheten.

Överklaga beslut

Ett beslut som innebär att KO inte kommer att medverka i en tvist kan inte överklagas. KO:s beslut att inte biträda en konsument betyder inte att konsumenten har fel i själva tvistefrågan. Ett sådant beslut betyder endast att KO inte har möjlighet att biträda konsumenten i tvisten och att konsumenten får söka annat ombud, exempelvis en advokat.

Relaterad information

Konsumentombudsmannen

Var den här artikeln till hjälp?

Motivera gärna ditt val (ej obligatoriskt). Meddelandet är anonymt och kommer inte att besvaras.

Antal tecken kvar: 200
Senast granskad:  2015-02-16
Rapportera fel:  Mejla webbredaktionen