Spam

Företag får inte skicka reklam via e-post eller sms/mms till dig som du inte har beställt. Sådan reklam brukar kallas för skräppost eller spam. 

Lagen gäller bara meddelanden med ett kommersiellt syfte. Opinionsbildning, upplysningar och liknande budskap räknas inte som skräppost. Det är förbjudet att skicka obeställd e-postreklam till privatpersoner och enskilda firmor, men inte till aktiebolag, stiftelser och andra juridiska personer.

Anmäl obeställd e-postreklam

För att vi ska kunna agera behöver du vidarebefordra e-postmeddelandet som du vill anmäla till oss. Misstänker du att meddelandet innehåller virus bör du istället slänga det.

Anmäl obeställd e-post i vårt formulär

Anmäl obeställd reklam via sms och mms-reklam

Tyvärr kan du inte anmäla reklam som du har fått via sms eller mms i vårt formulär. Vill du anmäla sms eller mms ska du:

  • skriva av texten i meddelandet och om möjligt uppge vilket telefonnummer det kom ifrån
  • skicka din anmälan via e-post eller via vanlig post till Konsumentverket.

Anmäl obeställd reklam via sms/mms i vårt e-postformulär

Detta händer med din anmälan

Alla anmälningar hamnar i en databas. Vi agerar om vi får in ett större antal anmälningar mot ett företag och om vi har juridiska möjligheter att göra det. Reglerna för spam är lika inom EU. Ett problem är att spam ofta kommer från andra länder där regelverket ser annorlunda ut vilket begränsar våra möjligheter att agera.

Så slipper du reklam via e-post och sms

Tips på hur du kan undvika spam hittar du på vår webbplats Hallå konsument