Konsumentombudsmannen

Möt Konsumentombudsmannen, KO, Gunnar Larsson. Han är även generaldirektör för Konsumentverket. KO driver självständigt konsumenternas intressen gentemot företag i domstol.

Vilka frågor brinner du för som KO?Konsumentombudsman / KO Gunnar Larsson

– Det som engagerar och driver mig är när jag kan göra skillnad för enskilda människor och när vi på Konsumentverket tillsammans kan påverka konsumenternas vardag. Jag vill att vi var och en av oss ska kunna summera varje arbetsdag och tänka: Det här har jag gjort idag för att det ska bli lite lättare att vara konsument. 

– Ska jag nämna några särskilda grupper i samhället som jag värnar om så är det barn och unga, inte minst när det gäller aggressiv marknadsföring och skuldsättning. Personer med funktionshinder måste ha samma möjligheter att handla i butiker och att välja som andra konsumenter. Resenärer råkar ibland väldigt illa ut på grund av ansvarslösa reseföretag.

Vilka befogenheter har KO?

– Näringsidkare rättar sig nästan alltid efter våra påpekanden men ibland driver vi rättsprocesser som är principiellt viktiga för hela konsumentkollektivet. Ofta ger vi oss på stora företag. Det gör vi i domstol eller genom att skriva förelägganden. Våra rättsliga verktyg är betydelsefulla, men det är också viktigt att varje konsument tar ett eget ansvar genom att skaffa sig kunskap. Det bästa sättet att inte bli lurad eller vilseledd är att ha koll på sina rättigheter.

Vad är det viktigaste du gjort som KO?

– Det är nog när jag och mina medarbetare drivit konsumentproblem i domstol rörande t ex snabblån, resor och telekom, som lett till att många konsumenters vardag förbättrats tack vare vårt arbete.

Du är ju också generaldirektör, vilken ställning har Konsumentverket idag?

– Vi är en etablerad och stark konsumentmyndighet med mycket högt förtroende hos allmänheten. Sverige är dessutom en aktiv medlem i EU och vi för en tydlig konsumentpolitik som även präglar debatten på den lokala nivån. Alltfler myndigheter och organisationer jobbar aktivt med konsumentpolitiska frågor och konsumenternas makt är en viktig drivkraft för marknadsekonomisk utveckling. 

– Det är tufft att vara konsument idag. Vi ställs inför fler val och utmaningar än tidigare. Nya marknader, produkter, betalningssätt och ny teknik gör det är inte alltid lättare att välja. Även den ökade handeln på internet och över gränserna har också positiva och negativa sidor.

Hur ser du på framtiden för Konsumentverket?

– Den ser ljus ut. Konsumentfrågorna står högre upp på dagordningen än tidigare och vi får flera kvitton på att vårt arbete gör nytta och förhoppningsvis leder till att konsumenternas ställning blir ännu starkare.

Läs mer om Konsumentombudsmannens arbete i menyn till vänster.

Var den här artikeln till hjälp?

Motivera gärna ditt val (ej obligatoriskt). Meddelandet är anonymt och kommer inte att besvaras.

Antal tecken kvar: 200
Senast granskad:  2015-03-05
Rapportera fel:  Mejla webbredaktionen