Konsumentombudsmannen

Konsumentombudsmannen (KO) bevakar marknaden och försvarar konsumenternas intressen mot företag i domstol.

Cecilia Tisell, konsumentombundsman
Cecilia Tisell, konsumentombudsman.

Konsumentombudsmannen jobbar för att företag ska följa lagarna och för att konsumenters rättigheter ska respekteras. KO har möjlighet att genom rättsliga åtgärder påverka företag som inte följer lagstiftningen som Konsumentverket har tillsyn över. Företag som har gjort överträdelser går i de flesta fall frivilligt med på att ändra sig. Men om de inte gör det kan KO utfärda förlägganden eller gå till domstol. Den rättsliga åtgärden väljs bland annat beroende på vad företaget har gjort för fel.

Utfärdar förelägganden mot företag

KO kan utfärda förelägganden mot företag som bryter mot marknadsföringslagen eller avtalsvillkorslagen. KO kan utfärda två typer av förelägganden:

  • Ett förbudsföreläggande (FF) som kan förbjuda ett företag att använda viss marknadsföring eller vissa avtalsvillkor.
  • Ett informationsföreläggande (IF) som kan tvinga ett företag att lämna viktig information i sin marknadsföring.

KO:s förelägganden kan överklagas till Patent- och marknadsdomstolen. I fall där rättsläget är oklart utfärdar inte KO förelägganden utan stämmer företaget inför Patent- och marknadsdomstolen.

Företräder konsumenter i domstol

KO kan ingripa mot

  • vilseledande reklam och marknadsföring
  • oskäliga avtalsvillkor
  • felaktig prisinformation
  • farliga produkter

KO kan också företräda konsumenter i domstol. Det finns två möjligheter:

  • KO kan hjälpa enskilda konsumenter i en tvist med näringsidkare. KO är då den enskilda konsumentens ombud vid domstol eller Kronofogdemyndigheten. Denna hjälp kallas KO-biträde och finns reglerad i en särskild lag.
  • KO kan ibland hjälpa en grupp konsumenter som har en tvist med en näringsidkare. KO företräder då en hel grupp av konsumenter vid domstol. Denna hjälp kallas grupptalan och finns reglerad i lagen om grupprättegång.

Mer information om KO-biträde finns i artikeln "Ansök om KO-biträde" 

Mer information om grupptalan finns i artikeln "Ansök om grupptalan"

Pågående mål och domar

Du kan ta del av KO:s rättsärenden under ingången Vårt arbete/Rättsärenden.

Där finns information om utfärdade förelägganden, pågående mål och domar.

Var den här artikeln till hjälp?

Motivera gärna ditt val (ej obligatoriskt). Meddelandet är anonymt och kommer inte att besvaras.

Antal tecken kvar: 200
Senast granskad:  2016-09-01
Rapportera fel:  Mejla webbredaktionen