O Državnom zavodu za potrošačka pitanja

Državni zavod za potrošačka pitanja je organ državne uprave sa zadatkom da štiti interese potrošača.
 
Državni zavod ima oko 120 zaposlenih koji se u svom radu bave raznovrsnim pitanjima vezanim za potrošače. Sigurnost roba i usluga, reklame preduzeća i uslovi ugovora, privatna ekonomija i pitanja koja se odnose na potrošače a tiču hendikepa i životne sredine, neke su od oblasti u delokrugu Državnog zavoda. Sprovodimo i obuku opštinskih savetnika za potrošačka pitanja i savetnika za pitanja budžeta i dugova. Osim toga, pratimo interese potrošača u okviru EU. Jedan od centralnih zadataka je i prezentovanje aktuelnih i relevantnih informacija švedskim potrošačima na našoj veb lokaciji.
 
Državnim zavodom za potrošačka pitanja rukovodi generalni direktor koji je u isto vreme  Ombudsman za zaštitu potrošača - „KO”. „KO” može u sudskom postupku zastupati interese potrošača u odnosu na preduzeća.
 
Vlada i švedski parlament utvrđuju ciljeve politike potrošača i smernice za rad Državnog zavoda za potrošačka pitanja. Opšti cilj švedske politike potrošača glasi: „Potrošači imaju moć i mogućnost da vrše aktivne izbore”. Opšti cilj Državnog zavoda za potrošačka pitanja iskazan je devizom: „Svesni i sigurni potrošači”.
 
Državni zavod za potrošačka pitanja nema mogućnost da odgovara na pojedinačna pitanja niti da interveniše u pojedinačnim sporovima. Za savete lične prirode obratite se opštinskom savetniku za potrošačka pitanja.

Var den här artikeln till hjälp?

Motivera gärna ditt val (ej obligatoriskt). Meddelandet är anonymt och kommer inte att besvaras.

Antal tecken kvar: 200
Senast granskad:  2010-03-25
Rapportera fel:  Maila webbredaktionen