(Persiska) ﻔﺎﺭﺴﻰ

به راهنمای اداره‌ی امور مصرف‌کنندگان به فارسی خوش آمدید. در اینجا می‌توانید در مورد حقوق خود به عنوان یک مصرف‌کننده و اینکه چگونه می‌توانید چیزی را به اداره‌‌ی امور مصرف‌کنندگان گزارش دهید؛ بخوانید. در اینجا هم چنین در این مورد اطلاع حاصل می‌کنید که چگونه می‌توانید مشاوره‌ی شخصی از طریق مشاور امور مصرف شورای شهر یا مشاور بدهی و هزینه دریافت کنید. علاوه بر این می‌توانید در مورد ایمنی محصولات مطالعه کنید و راهنمایی‌های باارزشی برای هنگامی که دچار مشکل اقتصادی شده‌اید دریافت کنید.