Nya föreskrifter om leksakers säkerhet

2011-06-17

De nya föreskrifterna planeras att träda i kraft den 20 juli 2011 och vid samma tidpunkt kommer Konsumentverkets föreskrifter KOVFS 1993:9 att upphöra att gälla.

Föreskrifterna genomför Europaparlamentet och rådets direktiv 2009/48/EU i svensk lagstiftning.

Det nya direktivet innehåller mer omfattande regler om kemikalier i leksaker jämfört med dagens svenska lagstiftning, samt nya regler om leksaker i livsmedel. Det innebär också strängare regler om kvävningssäkerhet, om skydd mot skadligt höga ljud och om varningars tydlighet

Den nya föreskrifterna innehåller bestämmelser om att:

  • en leksak inte får innebära någon risk för någon persons hälsa eller säkerhet när den används på det sätt som avses eller förutsebart sätt med hänsyn till barns beteende.

  • det ställs krav på tydligare varningar och informationstexter när faror inte kan byggas bort genom tekniska lösningar.

  • innan en leksak släpps ut på marknaden måste tillverkaren göra en bedömning om leksaken överensstämmer med säkerhetskraven. Tillverkaren ska kunna visa dokumentation som styrker bedömningen om att leksaken är säker.

  • leksaken ska dessutom CE-märkas. Genom det tar tilllverkaren på sig ansvaret för att leksaken uppfyller ställda krav.

Var den här artikeln till hjälp?

Motivera gärna ditt val (ej obligatoriskt). Meddelandet är anonymt och kommer inte att besvaras.

Antal tecken kvar: 200
Rapportera fel:  Maila webbredaktionen