Konsumentverket underkänner husföretag

2010-12-28

PRESSMEDDELANDE

Samtliga 15 småhustillverkare som Konsumentverket granskat använder sig av oskäliga avtalsvillkor. I de flesta fall strider villkoren mot tvingande lagstiftning. Nu förutsätter verket att det sker en självsanering inom branschen – annars väntar rättsliga åtgärder.


Varje år byggs det cirka 7 000 småhus i Sverige. För den enskilde konsumenten är det oftast den största investeringen man gör i livet. Därför är det extra viktigt att konsumentens rättigheter tas tillvara när väl avtalet skrivs under. Villkoren ska vara skäliga och det ska råda en balans mellan konsument och husföretag.

Men vid Konsumentverkets granskning av avtalsvillkoren hos de 15 största småhusföretagen visade det sig att inte något av företagen lever upp till detta.

Konsumentverket har valt att presentera nio kategorier av avtalsvillkor som bedöms som oskäliga. Kännetecknande för samtliga dessa avtalsvillkor är att de på olika sätt begränsar konsumentens rätt i förhållande till husföretaget. Så gott som alla strider dessutom mot tvingande lagstiftning.

Ett av de vanligast förekommande villkoren är att det är byggfelsförsäkringsgivaren som ska utse besiktningsman. I det fallet finns en dom från Marknadsdomstolen som förbjuder detta.

– Det är oklart om husföretagen är okunniga om lagar och gällande rättsläge eller om de helt enkelt struntar i det. Men lika fullt är det mycket allvarligt. Nu förutsätter jag att hela branschen skärper sig, annars blir vi tvungna att ta till rättsliga åtgärder för att komma tillrätta med problemen, säger Gunnar Larsson, generaldirektör för Konsumentverket och KO.

De 15 företagen representerar cirka 80 procent av småhusproduktionen i Sverige.


Kontaktpersoner:
Mari Gremlin, jurist, tel 054-19 40 32
Allem Tensaye, jurist, tel 054-19 40 16

Var den här artikeln till hjälp?

Motivera gärna ditt val (ej obligatoriskt). Meddelandet är anonymt och kommer inte att besvaras.

Antal tecken kvar: 200
Rapportera fel:  Maila webbredaktionen