Personuppgifter och kakor/cookies

Personuppgiftslagen (PuL)

I  personuppgiftslagen (1998:204), PuL, finns bestämmelser om hur vi får behandla personuppgifter och hur vi ska informera om detta.

Med behandling av personuppgifter menas insamling, registrering, lagring, bearbetning, översändande, utlämnande, sammanställning eller samkörning av personuppgifter. 

Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer, e-postadress, personnummer och foto.

Personuppgiftsansvarig

Konsumentverket är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på webbplatserna www.konsumentverket.se, www.ungkonsument.se,  www.konsumenteuropa.se, vår e-utbildningsplattform och extranätet Portalen.

Ändamål med behandlingen

Konsumentverket behandlar dina personuppgifter bl.a. när du:

  • beställer publikationer (kundregister)
  • anmäler dig till vår prenumerationstjänst för pressmeddelanden eller lediga tjänster
  • skriver till oss eller skickar in en anmälan om marknadsföring, avtalsvillkor, prisinformation eller farlig produkt
  • söker en ledig tjänst via E-rekrytering

Offentlighetsprincipen

Konsumentverket är en statlig myndighet som lyder under offentlighetsprincipen. Det innebär att den information du skickar till oss blir en allmän handling. Informationen kan på begäran lämnas ut, om inte uppgifternas beskaffenhet regleras av sekretesslagen.

Konsumentverket för inte dina uppgifter vidare i kommersiellt syfte och använder inte informationen för att spåra dig som besöker vår webbplats.

Rätt att begära information

Enligt PuL har Du rätt att en gång per kalenderår begära ut information om de personuppgifter som behandlas om Dig hos Konsumentverket. Begäran ska vara skriftligt undertecknad och sändas till Konsumentverket med post (e-post eller fax godtas ej).

Kakor (cookies)

På Konsumentverkets webbplatser används cookies. Det är små textfiler som lagras på besökarens dator och som bland annat sparar personliga inställningar och gör det möjligt att följa vad besökarna gör på webbplatsen.

Det finns två olika sorters cookies:

  • en sessions-cookie, som tillfälligt lagras i datorns minne under tiden en besökare är inne på webbsidan. Sessionskakan försvinner när du stänger webbläsaren.
  • en varaktig cookie, som finns kvar på din dator tills den tas bort

Nästa gång du besöker vår webbplats vet servern att Du varit där tidigare och kan göra anpassningar till detta. Observera att en cookie bara skickas till den server som skapat den.

Du hittar mer information om vår användning av cookies i menyn till vänster. Under Andra webbplatser till höger hittar du en länk till Post- och telestyrelsen, som är tillsynsmyndighet på området och som kan ge dig mer information om cookies.

IP-nummer och domänadress

Konsumentverket gör besöksstatistik över bland annat:

  • antal besök
  • antal gånger enskilda sidor läses
  • vilka webbadresser besökarna kommer från och vilka sökmotorer och sökord som använts för att komma till oss

Detta ger oss en bild av vad som kan förbättras, förändras eller tas bort.

Vi kan även se namnet på din domän och värddator, till exempel universitetet.edu eller telia.com. Vi sparar IP-numret från den dator (server) du använder, vilken browser du använder och vilket operativsystem. Undantaget är de sista siffrorna i IP-numret som anger geografisk plats. De tas bort.

Utöver IP-nummer sparar vi uppgifter om datum och tid då du kom in på vår webbplats och varifrån du länkade dig. Denna information används av vårt webbstatistikverktyg Google Analytics. I den hanteringen lämnas uppgifterna till Google. Uppgifterna används endast för att förbättra vår webbplats och för att presentera innehållet på ett bättre sätt för dig som besökare. Denna besöksstatistik innehåller inga uppgifter om eller kopplingar till födelsenummer, personnamn, e-postadress eller annan personlig information.

Var den här artikeln till hjälp?

Motivera gärna ditt val (ej obligatoriskt). Meddelandet är anonymt och kommer inte att besvaras.

Antal tecken kvar: 200
Senast granskad:  2013-08-01
Rapportera fel:  Maila webbredaktionen