Sälja bil som privatperson

När du säljer en bil till en annan privatperson gäller inte konsumentlagstiftningen. I stället är det köplagens och avtalslagens regler som avgör. Skriv alltid avtal för att minska risken för en tvist mellan dig och köparen.

I Sverige har vi avtalsfrihet. Det betyder att du och köparen själva kan komma överens om vad som ska gälla i er affär. Ni kan skriva ett avtal som tar upp de frågor som är viktiga för just er och er bilaffär. Använd gärna Konsumentverkets köpekontrakt.

Ladda ner köpekontrakt för personbil

Men kom ihåg ett att avtal inte kan se ut hur som helst. Det måste vara skäligt vilket betyder att avtalet måste ta hänsyn till både dina och köparens rättigheter och skyldigheter. Avtalet får alltså inte bara gynna ena parten i bilaffären.

Köplagens regler

Om ni inte skriver ett avtal så är det köplagens regler om gäller. Lagen i sin helhet hittar du via länken till höger. Här nedanför hittar du kortfattad information om några av de viktigaste delarna av köplagen när du säljer en bil.

Leverans

Bilen kan levereras till köparen genom att han eller hon hämtar bilen eller genom att den transporteras till köparen. Hur varan levereras och när ansvaret för bilen går över från dig till köparen kan ha stor betydelse. I lagen kallas detta för att risken har gått över till köparen. När risken/ansvaret har gått över till köparen är köparen skyldig att betala bilen fullt ut.

Har du och köparen bestämt att leveransen ska ske på en viss plats vid en viss tidpunkt kan ansvaret för bilen gå över till köparen även om han eller hon inte är på plats vid tidpunkten och verkligen tar över bilen.

Befintligt skick

Många avtal om bilköp innehåller en formulering om att bilen säljs i ”befintligt skick”. För dig som säljare innebär det inte att du har friskrivit dig från allt ansvar. Om bilen du har sålt i ”befintligt skick” går sönder finns det tre situationer där bilen ändå anses felaktig enligt köplagen och där du som säljare är ansvarig för felet.

  • Om du har lämnat felaktig information om bilen till köparen och den felaktiga informationen haft betydelse på köparens beslut att köpa bilen av dig.
  • Om du har struntat i att lämna viktig information om bilen och det har haft betydelse för köparens beslut att köpa bilen av dig.
  • Om bilen är i väsentligt sämre skick än vad köparen kunde förvänta sig med tanke på bilens pris.

Köparens undersökningsplikt

Som säljare är det bra att uppmuntra köparen att undersöka bilen innan han eller hon köper den.  Fel på bilen som köparen borde ha hittat vid en undersökning av bilen men som upptäcks först senare är köparens ansvar.

Fel på bilen

För att något ska räknas som fel på bilen ska det ha funnits på bilen vid avlämnandet, det vill säga när köparen tog över bilen och risken för bilen gick över till köparen. Fel som uppstår senare är köparens ansvar. Köparen ska reklamera fel till dig inom skälig tid och senast inom två år från det att han eller hon tagit emot bilen.

Köparens skyldigheter

När du och köparen har kommit överens om köpet och ingått ett avtal är köparen skyldig att göra vissa saker så att försäljningen kan slutföras. Köparen ska hämta eller ta emot bilen, undersöka bilen och förstås betala bilen enligt vad ni har kommit överens om. Om köparen inte gör vad han eller hon är skyldig att göra har du som säljare rätt att kräva betalning eller häva köpet och kräva skadestånd. Tänk på att du måste begränsa din skada och inte dra på dig onödiga kostnader.

Om köparen märker att han eller hon inte kommer att kunna genomföra köpet måste köparen meddela dig detta så snart som möjligt. Om köparen inte meddelar detta i tid har du rätt till ersättning för eventuella kostnader du drabbas av på grund av du inte fått informationen.

Häva köpet

Det finns olika tillfällen när du som säljare har rätt att häva köpet.

  • Om det finns starka skäl att tro att köparen inte kommer att betala behöver du inte leverera bilen. Du har rätt att häva köpet så snart det står klart att det kommer att bli ett avtalsbrott.
  • Om köparen dröjer så länge med betalningen att det kan anses som ett väsentligt avtalsbrott.

Om bilen eller pengar har lämnats över ska de lämnas tillbaka när köpet hävs. Köparen kan behöva ge ersättning till dig för den nytta han eller hon har haft av bilen. Du som säljare kan behöva betala ränta till köparen från dagen du tog emot betalningen. Ni kan även komma överens om att kvitta detta mot varandra och bara lämna tillbaka bilen och pengarna.

Anmäl ägarbyte

Om du säljer eller köper en bil ska du och den andra parten göra en anmälan om ägarbyte till Transportstyrelsen. Läs mer om hur ett ägarbyte går till och vilka papper du måste fylla i på Transportstyrelsens webbplats. Du hittar länken till höger, under Andra webbplatser.

Var den här artikeln till hjälp?

Motivera gärna ditt val (ej obligatoriskt). Meddelandet är anonymt och kommer inte att besvaras.

Antal tecken kvar: 200
Senast granskad:  2013-11-29
Rapportera fel:  Maila webbredaktionen