Boende

Boende är ett stort område med många frågor. På webbplatsen omBoende.se får du snabb och oberoende information om frågor som rör ditt boende.

På webbplatsen omBoende.se finns information om att leta bostad, hyra, hyra ut, köpa, bygga, renovera, äga, sälja och flytta. Webbplatsen drivs av Konsumentverket och Boverket. Klicka på länken för att komma till webbplatsen.

Gå till webbplatsen omBoende.se

Eftersom boende är ett stort område där många konsumenter har problem startades omBoende.se. Syftet med webbplatsen är att ge konsumenter och andra berörda lättillgänglig och till­förlitlig information.

Boende och miljö

Miljöinformation om energianvändning i boendet och om hushållsavfall hittar du hos myndigheterna Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Boverket och på avfallsportalen Sopor.nu. Länkar till de olika webbplatserna hittar du till höger under rubriken "Andra webbplatser".

Konsumentverkets roll i boendefrågor

Vi ansvarar för att kontrollera så att företagens villkor är skäliga och att deras marknadsföring inte är vilseledande. Vi utbildar även kommunernas konsumentvägledning så att de kan svara på frågor från konsumenter.

Om du stöter på företag som använder oskäliga avtal eller företags som har vilseledande marknadsföring kan du anmäla det till oss. Det gör du via vårt anmälningsformulär som du hittar till vänster under ”Gör en anmälan nu”.

Branschöverenskommelser inom boende

Konsumentverket har överenskommelser med olika branscher inom boendeområdet. Du hittar dem till höger under rubriken "Relaterad information".

Att träffa överenskommelser med olika branscher är ett sätt för oss att stärka konsumenters ställning på marknaden . Överenskommelserna syftar till att branschen ska ha skäliga villkor och att deras marknadsföringen ska ske på rätt sätt.

Var den här artikeln till hjälp?

Motivera gärna ditt val (ej obligatoriskt). Meddelandet är anonymt och kommer inte att besvaras.

Antal tecken kvar: 200
Senast granskad:  2013-11-04
Rapportera fel:  Maila webbredaktionen