Energi

Energiförbrukning är en viktig fråga som påverkar både plånboken och miljön. Här hittar du olika länkar som kan ge dig svar på dina frågor. Om du vill ha personlig rådgivning kan du vända dig till Konsumenternas energimarknadsbyrå.

Jämför elpriser

Elpriskollen är en tjänst där du som konsument kan jämföra elpriser på de vanligaste elavtalen från samtliga elhandelsföretag i Sverige.

Elpriskollen på Energimarknadsinspektionens webbplats

Gaspriskollen

I Gaspriskollen kan du jämföra aktuella priser för naturgas.

Gasprisguiden på Energimarknadsbyråns webbplats

Personlig rådgivning i energifrågor

Om du behöver personlig rådgivning kan du vända dig till Konsumenternas energimarknadsbyrå. Det är en oberoende byrå som informerar och ger råd i frågor som rör energimarknaden.

Konsumentinformation hos Konsumenternas energimarknadsbyrå

Energi- och klimatrådgivare i kommunen

Alla svenska kommuner har energi- och klimatrådgivare som kan svara på frågor om bland annat uppvärmning, energikostnader och energieffektivisering. Rådgivningen är kostnadsfri.

Sök fram din rådgivare på Energimyndighetens webbplats

Konsumentvägledning i kommunen

Du kan också vända dig till kommunens konsumentvägledning, kontaktuppgifter hittar du genom att skriva in din kommuns namn i rutan Sök vägledare till höger.

Ansvariga myndigheter

Energimarknadsinspektionen är tillsynsmyndighet över energimarknaderna, vilket innebär att de arbetar för att Sverige ska ha säker och effektiv tillgång på el, naturgas och fjärrvärme. Deras roll är dels att reglera monopolverksamheten med el- och naturgasnät, dels att övervaka de konkurrensutsatta energimarknaderna.Energimyndigheten arbetar för effektivare energianvändning och har som ansvar att arbeta för att Sveriges energisystem ska vara ekonomiskt och miljömässigt hållbart.

Konsumentverkets roll

Vi ansvarar för att kontrollera så att företagens villkor är skäliga och att deras marknadsföring inte är vilseledande. Vi utbildar även kommunernas konsumentvägledning så att de kan svara på frågor från konsumenter.

Om du stöter på företag som använder oskäliga avtal eller företags som har vilseledande marknadsföring kan du anmäla det till oss. Det gör du via vårt anmälningsformulär som du hittar till vänster under ”Gör en anmälan nu”.

Branschöverenskommelser

Konsumentverket sluter överenskommelser med olika branscher inom energiområdet. Överenskommelserna hittar du till höger på den här sidan. Att träffa överenskommelser med olika branscher är ett sätt för oss att stärka konsumenters ställning på marknaden. Överenskommelserna syftar till att branschen ska ha skäliga villkor och att deras marknadsföring ska ske på rätt sätt.

Var den här artikeln till hjälp?

Motivera gärna ditt val (ej obligatoriskt). Meddelandet är anonymt och kommer inte att besvaras.

Antal tecken kvar: 200
Senast granskad:  2013-11-06
Rapportera fel:  Maila webbredaktionen