Privatekonomi

Här hittar du verktyg som hjälper dig att få koll på din ekonomi.

En man sitter i en soffa och betalar räkningar med hjälp av en laptop.

Vi arbetar med att hjälpa konsumenter att få ekonomin att gå ihop. Vi informerar också om viktiga frågor som rör din ekonomi på vår webbplats.

Filmer om ekonomi

Få tips av människor som befinner sig i olika faser i livet.

Andras berättelser

Styr upp ekonomin

Med hjälp av en budget kan du minska onödiga utgifter.

Så gör du en budget

Koll på pengarna

Planera din ekonomi med vår årliga broschyr.

Läs mer och beställ

Finansinspektionen varnar

FI varnar för företag du inte ska göra affärer med.

Till FI:s varningslista

Frågor och svar om privatekonomi

Betala påminnelseavgift

Fråga:

Jag fått påminnelseavgift på en räkning som jag har glömt att betala. Måste jag betala avgiften?

Svar:

Det beror på om det ingår i avtalet. Säljaren får bara kräva att du ska betala påminnelseavgift om ni har kommit överens om det från början. Om du är osäker – fråga den som har skickat påminnelsen var i avtalet det står om rätten att ta ut avgift.

Barn som handlar

Fråga:

Har barn rätt att köpa saker utan sina föräldrars tillstånd?

Svar:

Nej, det har de inte. Att köpa något är att ingå ett så kallat bindande avtal med en säljare. Enligt föräldrabalken kan minderåriga inte ingå sådana avtal. En förälder har därför rätt att häva köpet, det vill säga lämna tillbaka det som barnet har köpt och få igen pengarna.

Barn som fyllt 16 år

För barn som har fyllt 16 år gäller att de får handla för pengar som de själva har tjänat.

Höjd försäkringspremie

Fråga:

Har försäkringsbolagen rätt att höja en premie mitt under en försäkringsperiod?

Svar:

Nej, försäkringsbolagen får inte höja sina premier under en pågående försäkringsperiod. Men om du själv väljer att utöka ditt försäkringsskydd under perioden blir premien naturligtvis högre.

Fler frågor och svar om privatekonomi