Bli av med skulder – skuldsanering

Skuldsanering innebär att du får en plan för hur dina räkningar ska betalas och att du lever på existensminimun tills skulden är betald. Efter fem år är du skuldfri.

Du kan få skuldsanering om du uppfyller de kriterier som finns i checklistan nedan.

Checklista

  • Du är så svårt skuldsatt att du inte på något sätt kommer att kunna betala dina skulder på många år.
  • Det är skäligt med hänsyn till dina personliga och ekonomiska förhållanden.
  • Du är folkbokförd i Sverige.
  • Du inte har pågående näringsförbud.
  • Du inte tidigare fått skuldsanering.

 Även enskilda näringsidkare vars verksamhet är aktiv, kan beviljas skuldsanering om de ekonomiska förhållandena i näringsverksamheten är enkla att utreda.

Att söka skuldsanering

Du ansöker om skuldsanering hos Kronofogden på en särskild blankett. Du kan ladda ner den eller beställa postleverans på Kronofogdens webbplats. Du kan också beställa ansökningsblanketten via Kronofogdens kundservice på telefonnummer 0771-73 73 00.

Kommunens budget- och skuldrådgivare 

Behöver du hjälp att fylla i ansökningsblanketten, ansöka om omprövning eller överklaga beslutet om skuldsanering, kan du kontakta din kommuns budget- och skuldrådgivare.

Enligt skuldsaneringslagen är kommunen skyldig att hjälpa dig. I lagen står: ”Kommunen skall inom ramen för socialtjänsten eller på annat sätt lämna råd och anvisningar i budget- och skuldfrågor till skuldsatta personer. Denna skyldighet gäller även under skuldsaneringsförfarandet och under löptiden för en betalningsplan”.

Vad händer efter ansökan?

Kronofogden prövar om du uppfyller skuldsaneringslagens krav för att få en skuldsanering.

Om din ansökan blir godkänd kommer ett förslag till skuldsanering att skickas till dem du är skyldig pengar. Om någon av dem säger nej till förslaget kan Kronofogden ändå besluta om skuldsanering för dig.

Om du beviljas skuldsanering innebär det att du lever på existensminimum, oftast i fem år. Du får en betalningsplan som du ska följa och alla pengar som du får in utöver existensminimum går till att betala av på skulderna. Lever du under existensminimum är skuldsaneringsperioden fortfarande fem år men då får du ingen betalningsplan. Efter fem år är du skuldfri.

Var den här artikeln till hjälp?

Motivera gärna ditt val (ej obligatoriskt). Meddelandet är anonymt och kommer inte att besvaras.

Antal tecken kvar: 200
Senast granskad:  2012-09-19
Rapportera fel:  Maila webbredaktionen