Säkra varor och tjänster

Här kan du läsa mer om säkerhet inför ett köp av produkter eller tjänster.

Ett leende barn som leker i en klätterställning.

Vi arbetar för att tillverkarna ska göra bra och säkra varor. Vi kontrollerar också att produkter på marknaden uppfyller de säkerhetskrav som finns.

Barnprodukter

Här får du viktiga tips om barnprodukter.

Läs om produkter till barn

Leksaker

Lär dig mer om leksaker, risker och säkerhet.

Läs om leksaker

Sport- och fritidsskydd

Här finns information om personlig skyddsutrustning.

Läs om olika skydd

Din säkerhet

Läs mer om risker och säkerhet på Din Säkerhets webbplats.

Läs om risker och säkerhet

Frågor och svar om säkra varor och tjänster

Köpa barnvagn

Fråga:

Jag ska köpa barnvagn. Vad är viktigt att tänka på?

Svar:

Se först och främst till att den barnvagn som du köper är stabil, säker och bekväm för ditt barn. Vilken modell du ska välja beror mycket på hur du har tänkt använda vagnen. Om du har bil är det till exempel viktigt att vagnen är enkel att fälla ihop och transportera.

Du kan läsa mer om olika modeller och funktioner på våra sidor om barnvagnar.

Ansvar för lekplats

Fråga:

Vem ansvarar för säkerheten på lekplatser?

Svar:

Det är fastighetsägaren som ansvarar för att en lekplats uppfyller de säkerhetsregler som finns. Det kan till exempel vara

  • en kommun
  • en skola
  • ett fastighetsbolag
  • en bostadsrätts- eller samfällighetsförening.


Om du vill ha information om vilka regler som gäller kan du läsa foldern "Regler i Sverige för lekplatser och lekredskap". Den finns att ladda ner som pdf här på vår webbplats.

Anmäla farlig lekplats

Fråga:

Vart ska jag vända mig för att anmäla en farlig lekplats?

Svar:

Du kan vända dig till konsumentvägledaren i din kommun om du ser en lekplats som verkar vara farlig. Konsumentvägledaren kan hänvisa dig vidare till rätt instans, alltså till kommunen eller till Konsumentverket.

Kommunerna övervakar planeringen av nya lekplatser och ser till att de gamla underhålls. Konsumentverkets uppgift är att kontrollera så att lekredskapen är konstruerade på rätt sätt.

Fler frågor och svar om säkra varor och tjänster