Säkra varor och tjänster

Här kan du läsa mer om säkerhet inför ett köp av produkter eller tjänster.

Ett leende barn som leker i en klätterställning.

Vi arbetar för att tillverkarna ska göra bra och säkra varor. Vi kontrollerar också att produkter på marknaden uppfyller de säkerhetskrav som finns.

Barnprodukter

Här får du viktiga tips om barnprodukter.

Läs om produkter till barn

Leksaker

Lär dig mer om leksaker, risker och säkerhet.

Läs om leksaker

Sport- och fritidsskydd

Här finns information om personlig skyddsutrustning.

Läs om olika skydd

Din säkerhet

Läs mer om risker och säkerhet på Din Säkerhets webbplats.

Läs om risker och säkerhet

Frågor och svar om säkra varor och tjänster

Anmäla farlig lekplats

Fråga:

Vart ska jag vända mig för att anmäla en farlig lekplats?

Svar:

Du kan vända dig till konsumentvägledaren i din kommun om du ser en lekplats som verkar vara farlig. Konsumentvägledaren kan hänvisa dig vidare till rätt instans, alltså till kommunen eller till Konsumentverket.

Kommunerna övervakar planeringen av nya lekplatser och ser till att de gamla underhålls. Konsumentverkets uppgift är att kontrollera så att lekredskapen är konstruerade på rätt sätt.

Köpa bilbarnstol

Fråga:

Jag ska köpa bilbarnstol. Vad behöver jag tänka på?

Svar:

Det är viktigt att bilbarnstolen passar både barnet och bilen. Se till att stolen ger ordentligt stöd för huvudet och att den är godkänd för ditt barns vikt. Kontrollera också att bilbarnstolen är E-godkänd. Det innebär att den uppfyller de krav som ställs inom EU.

Vill du ha mer information?

På NTF:s webbplats hittar du mer information om bilbarnstolar. NTF står för Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, och de arbetar för allas rätt till en säker trafik.

Säkerhetsbesiktning lekplats

Fråga:

Hur ofta ska lekplatser säkerhetsbesiktigas?

Svar:

Lekplatser ska säkerhetsbesiktigas minst en gång per år. Besiktningen bör dokumenteras och förvaras hos fastighetsägaren. Ta därför kontakt med fastighetsägaren om du vill veta när lekplatsen senast blev besiktigad.

Om det är en offentlig lekplats kan du kontakta kommunens gatu-, park- eller fastighetskontor. Besiktningar av sådana lekplatser är offentliga handlingar som du kan begära att få kopior på.

Fler frågor och svar om säkra varor och tjänster