Säkra varor och tjänster

Här kan du läsa mer om säkerhet inför ett köp av produkter eller tjänster.

Ett leende barn som leker i en klätterställning.

Vi arbetar för att tillverkarna ska göra bra och säkra varor. Vi kontrollerar också att produkter på marknaden uppfyller de säkerhetskrav som finns.

Barnprodukter

Här får du viktiga tips om barnprodukter.

Läs om produkter till barn

Leksaker

Lär dig mer om leksaker, risker och säkerhet.

Läs om leksaker

Sport- och fritidsskydd

Här finns information om personlig skyddsutrustning.

Läs om olika skydd

Din säkerhet

Läs mer om risker och säkerhet på Din Säkerhets webbplats.

Läs om risker och säkerhet

Frågor och svar om säkra varor och tjänster

Fel på lekplats

Fråga:

Vad händer om det upptäcks fel när en lekplats blir besiktigad?

Svar:

Allvarliga fel som kan leda till dödsfall eller bestående men måste bli åtgärdade omedelbart. Det gäller till exempel sådant som kan orsaka strypning, hängning eller huvudskador. Andra allvarliga fel ska rättas till så fort som möjligt.

Säkerhetsbesiktning lekplats

Fråga:

Hur ofta ska lekplatser säkerhetsbesiktigas?

Svar:

Lekplatser ska säkerhetsbesiktigas minst en gång per år. Besiktningen bör dokumenteras och förvaras hos fastighetsägaren. Ta därför kontakt med fastighetsägaren om du vill veta när lekplatsen senast blev besiktigad.

Om det är en offentlig lekplats kan du kontakta kommunens gatu-, park- eller fastighetskontor. Besiktningar av sådana lekplatser är offentliga handlingar som du kan begära att få kopior på.

Farliga barnprodukter

Fråga:

Vår tvååring lyckades sätta sig i sin lillasysters babysitter och fick bältena som en livsfarlig snara runt halsen. Är det tillåtet att sälja sådana barnprodukter?

Svar:

Företag, säljare och andra näringsidkare får bara sälja varor och tjänster som är säkra. Det framgår av produktsäkerhetslagen. Du kan göra en anmälan till Konsumentverket mot den näringsidkare som sålt din babysitter. Gör din anmälan via fliken "Gör en anmälan nu" som du hittar till vänster. Vi är tillsynsmyndighet över produktsäkerheten och ska se till att lagen följs.

Fler frågor och svar om säkra varor och tjänster