Säkra varor och tjänster

Här kan du läsa mer om säkerhet inför ett köp av produkter eller tjänster.

Ett leende barn som leker i en klätterställning.

Vi arbetar för att tillverkarna ska göra bra och säkra varor. Vi kontrollerar också att produkter på marknaden uppfyller de säkerhetskrav som finns.

Barnprodukter

Här får du viktiga tips om barnprodukter.

Läs om produkter till barn

Leksaker

Lär dig mer om leksaker, risker och säkerhet.

Läs om leksaker

Sport- och fritidsskydd

Här finns information om personlig skyddsutrustning.

Läs om olika skydd

Din säkerhet

Läs mer om risker och säkerhet på Din Säkerhets webbplats.

Läs om risker och säkerhet

Frågor och svar om säkra varor och tjänster

Bygga lekplats

Fråga:

Är det tillåtet att bygga egna lekredskap till en lekplats?

Svar:

Ja, men samma säkerhetskrav gäller som för andra lekredskap. Det innebär att du måste begränsa risken för att någon skadar sig på lekredskapen. Du måste också se till att säkerhetsnivån stämmer överens med de standarder som finns. Standarderna talar även om hur lekredskapen ska skötas och underhållas. Ta gärna kontakt med stadsbyggnadskontoret i din kommun för mer information.

Fastighetsägaren är ansvarig

Det är alltid fastighetsägaren som är juridiskt ansvarig för lekplatsen. Det gäller även om till exempel en skolklass eller en föräldraförening byggt hela eller delar av den.

Ansvar för lekplats

Fråga:

Vem ansvarar för säkerheten på lekplatser?

Svar:

Det är fastighetsägaren som ansvarar för att en lekplats uppfyller de säkerhetsregler som finns. Det kan till exempel vara

  • en kommun
  • en skola
  • ett fastighetsbolag
  • en bostadsrätts- eller samfällighetsförening.


Om du vill ha information om vilka regler som gäller kan du läsa foldern "Regler i Sverige för lekplatser och lekredskap". Den finns att ladda ner som pdf här på vår webbplats.

Anmäla farlig lekplats

Fråga:

Vart ska jag vända mig för att anmäla en farlig lekplats?

Svar:

Du kan vända dig till konsumentvägledaren i din kommun om du ser en lekplats som verkar vara farlig. Konsumentvägledaren kan hänvisa dig vidare till rätt instans, alltså till kommunen eller till Konsumentverket.

Kommunerna övervakar planeringen av nya lekplatser och ser till att de gamla underhålls. Konsumentverkets uppgift är att kontrollera så att lekredskapen är konstruerade på rätt sätt.

Fler frågor och svar om säkra varor och tjänster