Säkra varor och tjänster

Här kan du läsa mer om säkerhet inför ett köp av produkter eller tjänster.

Ett leende barn som leker i en klätterställning.

Vi arbetar för att tillverkarna ska göra bra och säkra varor. Vi kontrollerar också att produkter på marknaden uppfyller de säkerhetskrav som finns.

Barnprodukter

Här får du viktiga tips om barnprodukter.

Läs om produkter till barn

Leksaker

Lär dig mer om leksaker, risker och säkerhet.

Läs om leksaker

Sport- och fritidsskydd

Här finns information om personlig skyddsutrustning.

Läs om olika skydd

Din säkerhet

Läs mer om risker och säkerhet på Din Säkerhets webbplats.

Läs om risker och säkerhet

Frågor och svar om säkra varor och tjänster

Utanför lekplatsen

Fråga:

Vilka bestämmelser gäller för lekredskap som finns utanför lekplatserna?

Svar:

Det är samma krav på de lekredskap som finns utanför lekplatserna som på dem som finns innanför. Det innebär att lekredskap som till exempel monterats upp i skogen också ska följa säkerhetskraven.

Fastighetsägaren är ansvarig

Det är fastighetsägaren som ansvarar för att en lekplats uppfyller de säkerhetskrav som finns. Fastighetsägaren kan till exempel vara

  • en kommun
  • en skola
  • ett fastighetsbolag
  • en bostadsrätts- eller samfällighetsförening.

Fastighetsägaren är även ansvarig för rep, gungor och annat som barn själva har satt upp. Om de inte uppfyller säkerhetskraven ska de tas ner omedelbart.

Om du vill ha information om vilka regler som gäller kan du läsa foldern "Regler i Sverige för lekplatser och lekredskap". Den finns att ladda ner som pdf här på vår webbplats.

Svensk bruksanvisning till leksaken

Fråga:

Kan jag kräva att få leksakens bruksanvisning på svenska?

Svar:

Ja, om bruksanvisningen innehåller information om leksakens säkerhet ska den finnas på svenska. Det gäller både varningstexter och övriga bruksanvisningar om säkerhet.

Om det inte handlar om säkerhet kan bruksanvisningen i stället bestå av symboler. Det är vanligt i bruksanvisningar för byggsatser.

Stoppa försäljning av farlig leksak

Fråga:

Min son har fått en leksak som jag tycker är farlig. Vad kan jag göra för att stoppa affärerna från att sälja leksaken?

Svar:

Ta kontakt med Konsumentverket och berätta om leksaken. Vi är tillsynsmyndighet över produktsäkerhetslagen och har i uppdrag att kontrollera att affärerna säljer varor som är säkra att använda. Du kan även vända dig till konsumentvägledaren i din kommun. Kontakta också gärna affären som har sålt leksaken och tala om varför du tycker att den är farlig. Om du vill anmäla kan du göra det via fliken "Gör en anmälan nu" som du hittar till vänster på denna sida.

Fler frågor och svar om säkra varor och tjänster