Säkra varor och tjänster

Här kan du läsa mer om säkerhet inför ett köp av produkter eller tjänster.

Ett leende barn som leker i en klätterställning.

Vi arbetar för att tillverkarna ska göra bra och säkra varor. Vi kontrollerar också att produkter på marknaden uppfyller de säkerhetskrav som finns.

Barnprodukter

Här får du viktiga tips om barnprodukter.

Läs om produkter till barn

Leksaker

Lär dig mer om leksaker, risker och säkerhet.

Läs om leksaker

Sport- och fritidsskydd

Här finns information om personlig skyddsutrustning.

Läs om olika skydd

Din säkerhet

Läs mer om risker och säkerhet på Din Säkerhets webbplats.

Läs om risker och säkerhet

Frågor och svar om säkra varor och tjänster

Märkningen "Inte lämplig för barn under tre år"

Fråga:

På många leksaksförpackningar finns ett märke med en ledsen bebis och åldern 0 - 3 år. Vad betyder det?

Svar:

Märket med en ledsen bebis är en säkerhetssymbol. Den visar att leksaken inte är lämplig för barn under 3 år.

 

 

Utanför lekplatsen

Fråga:

Vilka bestämmelser gäller för lekredskap som finns utanför lekplatserna?

Svar:

Det är samma krav på de lekredskap som finns utanför lekplatserna som på dem som finns innanför. Det innebär att lekredskap som till exempel monterats upp i skogen också ska följa säkerhetskraven.

Fastighetsägaren är ansvarig

Det är fastighetsägaren som ansvarar för att en lekplats uppfyller de säkerhetskrav som finns. Fastighetsägaren kan till exempel vara

  • en kommun
  • en skola
  • ett fastighetsbolag
  • en bostadsrätts- eller samfällighetsförening.

Fastighetsägaren är även ansvarig för rep, gungor och annat som barn själva har satt upp. Om de inte uppfyller säkerhetskraven ska de tas ner omedelbart.

Om du vill ha information om vilka regler som gäller kan du läsa foldern "Regler i Sverige för lekplatser och lekredskap". Den finns att ladda ner som pdf här på vår webbplats.

Ansvar för lekplats

Fråga:

Vem ansvarar för säkerheten på lekplatser?

Svar:

Det är fastighetsägaren som ansvarar för att en lekplats uppfyller de säkerhetsregler som finns. Det kan till exempel vara

  • en kommun
  • en skola
  • ett fastighetsbolag
  • en bostadsrätts- eller samfällighetsförening.


Om du vill ha information om vilka regler som gäller kan du läsa foldern "Regler i Sverige för lekplatser och lekredskap". Den finns att ladda ner som pdf här på vår webbplats.

Fler frågor och svar om säkra varor och tjänster