Vår tillsyn av marknadsföring

Vi ansvarar för att granska företags marknadsföring och reklam så att den inte är vilseledande eller på andra sätt otillbörlig.

Ansvaret innebär att vi kan inleda tillsyn mot företag som bryter mot marknadsföringslagen. Företag som brutit mot lagen kontaktas av oss och får en chans att rätta till felet. Kommer vi inte överens med företaget kan vi ta ärendet vidare till marknadsdomstolen. Om rättsläget är klart och det inte finns några tveksamheter kring att företaget har brutit mot lagen kan även Konsumentombudsmannen utfärda ett förbud. Förbud kombineras normalt med vite. Det innebär att ett företag kan få betala ett visst belopp om de skulle bryta mot lagen igen.

Anmälningar som ger konsumentnytta

Vi bedriver omvärldsbevakning, men de flesta tillsynsärendena utgår från de anmälningar som kommer in från konsumenter. Det är dock inte alla anmälningar som blir ett tillsynsärende. För att vi ska gå vidare med en anmälan måste det vara av konsumentintresse. Det innebär också att det inte är alla anmälningar som leder till ett ärende. Marknadsföring förekommer i alla mediekanaler, till exempel tv, mobilen, internet, tidningar, utomhusaffischer, e-post, direktreklam och vanlig post.

Vad är tillåtet och vad är inte tillåtet inom marknadsföring och reklam?

  • Det måste tydligt framgå att det är reklam och vem som är avsändare.
  • Direkta köpuppmaningar får inte riktas till personer under 18 år.
  • Marknadsföring får inte vara vilseledande, till exempel får inte förpackningar vara större än nödvändigt.
  • Aggressiv marknadsföring, till exempel i form av trakasserier, våld och hot är förbjudet.
  • Ord som billigast, bäst och gratis får inte användas hur som helst.

Fördjupad information om marknadsföring

Fördjupad information om regler för reklam och marknadsföring finns på Hallå konsument för dig som är konsument. Är du företagare finns information om vilka lagar och regler som gäller på våra företagssidor. 

Till dig som konsument - Information om regler för reklam på hallakonsument.se

Till dig som företagare - Regler för marknadsföring på våra företagssidor

Var den här artikeln till hjälp?

Motivera gärna ditt val (ej obligatoriskt). Meddelandet är anonymt och kommer inte att besvaras.

Antal tecken kvar: 200
Senast granskad:  2015-02-26
Rapportera fel:  Mejla webbredaktionen