Privatekonomi

Vi arbetar med att hjälpa konsumenter att få ekonomin att gå ihop. Vi tar fram informationsmaterial till budget- och skuldrådgivare, men materialet vänder sig även till lärare och konsumenter.

Enligt skuldsaneringslagen har vi i uppdrag att ge stöd och vägledning till kommunernas budget- och skuldrådgivare. I stödet ingår att ta fram informationsmaterial, bland annat broschyren Koll på pengarna som uppdateras varje år. Broschyren används även av privatpersoner.

Förebyggande arbete och stöd i vardagen

Arbetet med privatekonomi är förebyggande med syfte att konsumenten inte ska bli skuldsatt. Om konsumenten befinner sig i en situation där hen till exempel är på väg att bli skuldsatt eller har blivit uppsagd från arbetet ska det finnas information tillgänglig. Vi har tillsammans med flera andra myndigheter tagit fram det webbaserade informationspaketet Nya vägar med tips och råd för personer som riskerar att få sämre ekonomi.

Läs mer om informationspaketet.

Vidareförmedla information

Arbetet syftar även till att nå kommunala handläggare som konsumentvägledare och budget- och skuldrådgivare. Många gånger träffar privatpersoner de här yrkesgrupperna för att få information och hjälp.

Var den här artikeln till hjälp?

Motivera gärna ditt val (ej obligatoriskt). Meddelandet är anonymt och kommer inte att besvaras.

Antal tecken kvar: 200
Senast granskad:  2015-02-06
Rapportera fel:  Mejla webbredaktionen