Skötbord återkallas på grund av risk för fallskada

Återkallelse 14 januari 2020
2Me Tvättbjörne Classic Skötbord

Företaget Scandinavian Baby Alliance återkallar skötbordet 2Me Tvättbjörne Classic Skötbord då kvalitetsbrister med skruvar som sitter i tvålhyllan hittats.

Scandinavian Baby Alliance har upptäckt kvalitetsbrister på skruvarna från den senaste tillverkningen av skötborden. I ett fåtal fall har skruvarna till tvålhyllan brustit. Om det sker kan skötbordet gå isär och barnet falla i golvet med risk för skador. Innan felet upptäcktes hann mellan 25-50 stycken skötbord levereras ut till kund. 

Om du har köpt skötbordet 2Me Tvättbjörne Classic under 2019 ska du kontrollera skruvarna i det och kontakta Scandinavian Baby Alliance AB om du är tveksam över skruvarnas kvalitet. 

Skötbordet har artikelnummer 109135-3.

Du kan läsa om återkallelsen på Scandinavian Baby Alliance AB webbplats

Om du har frågor kan du kontakta Scandinavian Baby Alliance AB kundservice via e-post

Du kan även kontakta Scandinavian Baby Alliance AB via telefon om du har frågor eller behöver nya skruvar: telefon 0371-770 100.

Skriv ut
Prenumerera