KO har ordet: Renodla budget- och skuldrådgivningen

KO har ordet 13 maj 2015

Kommunernas budget- och skuldrådgivare ställer upp med bra hjälp om du hamnar i ekonomiska svårigheter. Trots det är det få som känner till att de finns.

Till och med de som verkligen skulle behöva det vet inte att det går att få hjälp av kommunen. Och ändå är köerna långa till budget- och skuldrådgivningen på många håll i landet. Det är i en rapport till finansdepartementet om den kommunala budget- och skuldrådgivningen som vi lämnar en analys över hur verksamheten fungerar i dag och ger förslag till hur den skulle kunna effektiviseras.

Arbetet med kartläggningen har bland annat inneburit kontakter med både rådgivare, allmänhet och rådsökande. De flesta vi talat med ger samma bild. Budget- och skuldrådgivningen fungerar bra, men tyvärr är det alltför få som känner till att den finns.

Våra siffror visar att inte mindre än 75 procent av allmänheten är ovetande om att det finns budget- och skuldrådgivning i den kommun där de bor. Än värre är att 40 procent av de som har skulder hos Kronofogden inte känner till det. Trots det är köerna långa för att göra ett första besök hos en rådgivare. I vissa kommuner upp till ett år.

Långa väntetider, trots att verksamheten är okänd, tyder på att resurserna är för knappa. Det är också den bild som budget- och skuldrådgivarna själva ger. Därför anser vi att det nu är dags att yrkeskårens arbetsuppgifter renodlas.

Budget- och skuldrådgivningen är en effektiv verksamhet för att hjälpa redan skuldsatta och behöver kraftsamla sina resurser där. Det förebyggande arbetet, som handlar om att öka kunskapsnivån i privatekonomiska frågor, och som rådgivarna också förväntas arbeta med bör läggas på andra aktörer.

Det är inte rimligt att vägledarna ska hinna med ett brett förebyggande arbete. Deras utåtriktade arbete bör gå ut på att öka kännedomen om vad de kan hjälpa till med – inte att lära alla i samhället att hantera sin ekonomi.

Ett annat problem som vi ser tydliga exempel på är att skuldsatta på grund av skam ofta väntar länge med att söka hjälp. Ibland för länge. Man skäms över sina ekonomiska bekymmer. Oavsett vilka orsaker som lett fram till detta.

Att få vara helt anonym kan därför underlätta för den som drar sig för att ta en första kontakt. En nationell upplysningstjänst skulle kunna fungera som en bro till den kommunala verksamheten, menar vi. Tanken är att tjänsten skulle fungera som ett stöd för den skuldsatte inför en första kontakt med sin kommunala rådgivare.

I likhet med upplysningstjänsten för konsumentvägledning, Hallå konsument, som vi på Konsumentverket drog igång i år, kan den också öka kännedomen om att budget- och skuldrådgivning finns. Idag får Hallå konsument dagligen frågor om privatekonomi och överskuldsättning. En nationell upplysningstjänst kan kopplas till Hallå konsument, men det kräver utökade resurser.

Överskuldsättning kan drabba vem som helst. Det vittnar många om i vår kartläggning. Ofta är det livshändelser som arbetslöshet, skilsmässa, konkurs eller sjukdom som fäller människor. Inte överkonsumtion.

För vissa kan detta bli ett livslångt lidande. Och var du inte sjuk innan, så riskerar du att bli det på grund av dina skulder. Det visar ny forskning.

Vid årsskiftet fanns 102 000 personer i Kronofogden register mer än 20 år gamla skulder. De har blivit vad vi kallar för evighetsgäldenärer och de flesta kommer troligen aldrig att kunna betala tillbaka sina skulder. Det handlar om människor långt från ett vanligt liv som troligen aldrig kommer att kunna skaffa sig jobb eller bostad. Istället dras det pengar från dem hela tiden. Dessutom måste deras skuld ju vara värdelös för den som äger den.

Tyvärr tror jag dock att många i den här gruppen känner sig hopplöst långt ifrån det samhälle som vi andra lever i och de vet inte att det finns en möjlighet att komma ur sin situation genom skuldsanering. Här har budget- och skuldrådgivarna en viktig uppgift i att hjälpa dessa människor till en nystart genom processen med att bli skuldfria.

Överskuldsättningen kostar samhället 30 till 50 miljarder kronor årligen så det är inte bara den enskilda individen som tjänar på en väl fungerande budget- och skuldrådgivning. Det är hög tid att denna yrkeskår ges ökade resurser och att de får en rimlig möjlighet att kunna hjälpa människor i en svår situation.

Konsumentombudsman (KO), Gunnar Larsson

Med väntan växer skulden

PDF 2 MB. Öppnas i nytt fönster

En kartläggning som ska fungera som underlag för regeringens arbete med överskuldsättning och Konsumentverkets insatser att stödja budget- och skuldrådgivningen.

Skriv ut Skriv ut
Prenumerera