Dom i målet mellan KO och Grandvik

Dom 18 januari 2016

Förvaltningsrätten går inte helt och hållet på Konsumentverkets linje men beslutar att företaget Grandvik ska tilldelas en varning och betala en sanktionsavgift för brister i sin kreditprövning enligt en dom den 18 januari 2016.

Förvaltningsrätten upphäver Konsumentverkets beslut att förbjuda Grandvik AB att
lämna krediter. Rätten beslutar att företaget ska tilldelas en varning och att det ska betala en sanktionsavgift på 300 000 kronor för brister i sin
kreditprövning.

Skriv ut
Prenumerera