Dom i målet mellan KO och Advisor

Dom 28 juni 2017

På tre punkter av fyra fick Konsumentombudsmannen (KO) rätt mot fondförvaltaren Advisor i Patent- och marknadsdomstolen. Bland annat begränsas bindningstiden för avtal om premiepensionsförvaltning mellan företaget och dess kunder till max 12 månader.

KO hade även riktat kritik mot Advisors otydlighet gentemot konsumenterna. I flera anmälningar till Konsumentverket har det framgått att konsumenter uppfattat att företaget ringde från Pensionsmyndigheten, när syftet egentligen var att sälja en premiepensionsförvaltningstjänst.

Domstolen delar KO:s syn och kräver att bolaget tydligt informerar konsumenten om att syftet med samtalet är att sälja en förvaltningstjänst.

Domen är överklagad av KO och av motparten till Patent- och marknadsöverdomstolen.

Skriv ut Skriv ut
Prenumerera