Dom i målet mellan KO och JAK Medlemsbank

Dom 30 juni 2017

Patent- och marknadsdomstolen förbjuder JAK Medlemsbank att använda begreppet räntefri och liknande uttryck i all sin marknadsföring när lånen inte är räntefria.

Domstolen konstaterar också att det banken kallar lånekostnad är detsamma som ränta och att banken därför vilselett konsumenterna. I och med domen måste banken använda ordet ränta när lånen inte är räntefria.

Skriv ut
Prenumerera