Dom i målet mellan KO och Svenska N’ergy AB/STC

Dom 20 november 2017

Svenska N’ergy AB, bolaget bakom träningsvarumärket STC, har använt oskäliga avtalsvillkor. Det slår Patent- och marknadsdomstolen fast i en dom.

STC har i sin marknadsföring använt formuleringar som ”utan bindningstid”, ”ingen bindningstid” och ”0 mån”. Detta trots att bolagets avtalsvillkor för tillsvidareavtal tydligt anger att det finns en uppsägningstid. Konsumentombudsmannen, KO, stämde bolaget för detta och nu ger domstolen KO rätt. Om bolaget bryter mot förbudet kan det dömas att betala ett vite på 500 000 kronor.

KO ansåg också att en uppsägningstid på två månader är alltför lång, men här gick rätten på företagets linje. KO har överklagat den del av domen som gäller uppsägningstid. Patent- och marknadsdomstolen anser att två månaders uppsägningstid för konsumenten är skäligt. KO däremot anser att en uppsägningstid som är längre än en månad är oskäligt.

Nedan finner du domen i sin helhet.

KO har överklagat till Patent- och marknadsöverdomstolen.

Skriv ut Skriv ut
Prenumerera