Dom i målet KO – Optimal Träning

Dom 11 juni 2018

Patent- och marknadsdomstolen förbjuder Optimal Träning World Wide AB i konkurs och Optimal Träning World Wide I Inre hamn AB i konkurs att använda bindningstider som är längre än 12 månader.

Domstolen förbjuder också företagen att använda avtalsvillkor som innebär att konsumenten måste säga upp avtalet skriftligen.

Nedan finner du domen i sin helhet.

Skriv ut
Prenumerera