Dom i målet mellan KO och Ford

Dom 21 november 2018

Konsumentombudsmannen stämde bilföretaget Ford för bilder i marknadsföringen som, enligt KO, kunde få konsumenter att tro att det var tillåtet med terrängkörning.

Patent- och marknadsdomstolen anser dock inte att marknadsföringen – varken bilder eller text – ger intryck av att det skulle vara tillåtet att köra i terräng. Inte heller anser domstolen att marknadsföringen är utformad så att den kan anses locka konsumenten till otillåten terrängkörning. Domstolen anser därför inte att marknadsföringen är vilseledande.

Av samma skäl anser domstolen att varken bilderna eller påståendet kan anses uppmana till lagbrott eller skapa en risk för att genomsnittskonsumenten skulle komma att framföra sitt fordon i strid med terrängkörningslagen. Marknadsföringen är därför inte heller i strid med god marknadsföringssed och inte otillbörlig.

Här finner du domen i sin helhet

Skriv ut Skriv ut
Prenumerera