Informations- och förbudsförelägganden

Här finns informations- och förbudsförelägganden som Konsumentombudsmannen (KO) och Konsumentverket har utfärdat under de senaste åren. Äldre förelägganden kan begäras ut från vår registratur.