Föreläggande Intersport

Föreläggande 11 november 2019

Konsumentombudsmannen (KO) förbjuder Intersport AB att vid marknadsföring av sport- eller fritidsutrustning felaktigt påstå att en vara haft ett visst ordinarie pris.

KO förbjuder även att försäljningspriset är nedsatt med en viss procentsats i förhållande till det ordinarie priset.

Föreläggandet är förenat med ett vite på 2 000 000 kronor.

Här hittar du föreläggandet i sin helhet. 

Skriv ut
Prenumerera