Föreläggande Sportamore

Föreläggande 11 november 2019

Konsumentombudsmannen (KO) förbjuder Sportamore AB att vid marknadsföring av sport- eller fritidsutrustning felaktigt påstå att en vara haft ett visst ordinarie pris eller att försäljningspriset är nedsatt med en viss procentsats eller med ett visst belopp i förhållande till det ordinarie priset.

KO förbjuder Sportamore AB att vid marknadsföring av sport- eller fritidsutrustning använda sig av uttrycken "Sommarens måsten till 30% off", "Sommarshoppning -30%", "Sommarrea” eller andra uttryck med motsvarande innebörd, om inte priserna är väsentligt lägre än Sportamores ordinarie priser för motsvarande produkter.

Respektive förbud är förenat med ett vite på 2 000 000 kronor.

Här hittar du föreläggandet i sin helhet

Företaget Sportamore har överklagat KO:s förbudsföreläggande.

Skriv ut
Prenumerera