Föreläggande Avis

Föreläggande 16 december 2019

Konsumentombudsmannen, KO, förbjuder Sweden Rent A Car AB, med varumärkena Avis och Budget, att använda avtalsvillkor vid uthyrning av motorfordon som innebär att konsumenten är strikt ansvarig för skador eller stöld av fordonet.

Föreläggandet är förenat med ett vite på 2 000 000 kronor.

Här hittar du föreläggandet i sin helhet

Skriv ut
Prenumerera