Föreläggande Mr Green

Föreläggande 26 november 2019 Uppdaterad 28 maj 2020

Konsumentombudsmannen, KO, förbjuder Mr Green Ltd att vid marknadsföring av spelprodukter rikta erbjudanden till konsumenter som är avstängda från spel genom registrering i Spelinspektionens nationella självavstängningssystem.

Mr Green och Karl Casino har skickat spelreklam till personer som själva valt att registrera sig i spelpaus. Nu förbjuder Konsumentombudsmannen, KO, bolagen att fortsätta med det.

Föreläggandet är förenat med ett vite på 2 000 000 kronor.

Företaget överklagade KO:s beslut, men Patent- och marknadsdomstolen lämnar överklagandet utan bifall.

Patent- och marknadsdomstolen ändrar KO:s beslut endast på det sätt att domstolen anger sättet som spelreklamen ska distribueras på, för att omfattas av förbudet. Domstolen är dock noga med att understryka att det är förbjudet att rikta marknadsföring direkt till spelare som har stängt av sig från spel, oavsett sättet som spelreklamen distribueras på.

Här hittar du föreläggandet i sin helhet

Skriv ut
Prenumerera